120 órás akkreditált, mozgásfejlesztő pedagógus
továbbképzési program


Kezdő oldal
E l ő a d ó i n k
R é s z l e t e k
M o s t
T a r t a l o m
Tanfolyamok
Szakmai napok
M o z g á s b a n
E s z k ö z ö k
K ö n y v e k
Ellesett pillanatok
B a r a n g o l á s
Ü z e n e t e k
Események
Minőségbiztosítás
Adatvédelem

2021-ban is szeretettel várunk!

E l é r h e t ő s é g:
pektorgabi@gmail.com

 

 

Pek-torna mozgásfejlesztő program a beilleszkedési, magatartási, tanulási problémákkal, mozgáskoordinációs zavarokkal,valamint tartásproblémákkal küzdő 3-10 éves gyermekek pedagógusai részére

Alapítási engedély szám: 575-89/ 2017. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Pest Megyei Kormányhivatal Felnőttképzők Nyilvántartási száma:B/ 2020/000261

 

Szeretettel várjuk a 3-10 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusokat! ( óvodapedagógusokat, konduktorokat, tanítókat, fejlesztő pedagógusokat, gyógypedagógusokat).

A jelentkezés feltétele:

Fél év óvodai, iskolai illetve a 3-10 éves korosztállyal eltöltött pedagógiai gyakorlat