120 órás akkreditált, mozgásfejlesztő pedagógus
továbbképzési program


Kezdő oldal
E l ő a d ó i n k
R é s z l e t e k
M o s t
T a r t a l o m
Tanfolyamok
Szakmai napok
M o z g á s b a n
E s z k ö z ö k
K ö n y v e k
Ellesett pillanatok
B a r a n g o l á s
Ü z e n e t e k
Események
Minőségbiztosítás
Adatvédelem

2021-ban is szeretettel várunk!

E l é r h e t ő s é g:
pektorgabi@gmail.com





 

A Pek-torna XXXV. Csapatának Minőségbiztosítási összesítése 

Tizenöt fő értékelését olvashatjuk.
A tanfolyam ideje 2019. november 16-2020.április 18-ig.
A vizsga 2020. május 17-én volt.

 1.A tanfolyam elméleti és gyakorlati órájának arányával és a tananyag elrendezésével hogyan voltak megelégedve a kollégák?

A 15 értékelésből 14 kolléga ötös érdemjegyet adott.

  1 db négyes értékelés

 Néhányan a numerikus értékelésük mellé még szöveges kiegészítést is adtak.

-         „Nagyon tudatosan  felépített a tanfolyam anyaga. Különösen tetszett, hogy az elmélet és a gyakorlat egymásra épülve segítette a megértést és a rögzítést”.

-         „Az arányok megfelelnek a tananyag elrendezésében a kitöltendő kérdőívek nagyon jó mankót biztosítottak”

 

-         „Igen sok új információt kaptam, más megközelítést a mozgásfejlesztéshez”

 

 

-         A gyakorlati alkalmazást is azonnal kipróbálhattuk”

 

-         „R. Réka óráiból lehetett volna több és akkor végig tudtunk volna menni a betervezett tananyagon vagy több gyakorlatot tudott volna nekünk mutatni”.

2.Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltételek

   14 ötös értékelés és egy négyes

   Köszönjük, hogy a négyes értékelő véleményét meg is indokolta.

A tárgyi eszközökkel teljes mértékben elégedett vagyok. Rengeteg a segédanyag. Segédanyagokat a tanfolyam során rendszeresen kaptunk, de mivel egyben csak a legvégén láttuk az egészet komplexen( és tudtuk őket csoportosítani), ezért ahogy a tanfolyam során olvasgattuk őket inkább csak összezavart és nem igazán segítette a megértést és a tisztán látást . Egy témához több különböző időpontban is kaptunk anyagot”

Az ötös értékelők kiegészítő gondolatai:

-         „Maximálisan elégedett vagyok

-         Jól felépített anyag, jól előadott órák.Rengeteg információt, rengeteg jegyzetet, fénymásolatot, digitális  anyagot kaptunk.

A bemutatott feladatokhoz gyári illetve otthon is elkészíthető tárgyakból nagyon sok ötletet kaptunk.

-         Tanulmányainkat, a felkészülést, könyvtár és videós anyagok, online megbeszélések is segítették.

-         A fotók és a P. P-os anyagok is nagyon hasznosak

-         Az új helyzet sok új lehetőséget teremetett és ezek megerősítették a tanfolyam minőségét. Önzetlen tárgyi és elméleti átadás zajlik. Elégedett vagyok a tárgyi feltételekkel, sőt többet nyújtott, mint amennyit vártam.

-         Rengeteg eszközt  kipróbálásra volt lehetőségünk”.

3.Az oktatók felkészültségének értékelése

  A tanfolyam mind a három oktatója egyöntetűen szín ötös értékelést kapott.

Nagyon sok megjegyzést kaptunk az értékelések mellé. Több kolléga hasonlót írt.

Kiemelték az előadók magas szintű szakmai felkészültségét, a hitelességét, az elmélet gyakorlatban történő azonnali kipróbálást, a személyes tapasztalatok megosztását, önzetlenségét.

-         Érdekes és élvezetes előadások

-         Bensőséges hangulat

-         Lelkiismeretes, szeretetteljes oktatók”

-         „ Az oktatók fantasztikusan tudnak együttműködni és tetszik, hogy a különböző területről hozott tudásukat összefésülték, ezért ennyire komplex, amit kaptunk tőlük”

4.Az oktatás módszereivel kapcsolatos vélemények

15 ötös értékelés

A megjegyzések összesítése:

-         gyakorlat központú oktatás

-         saját élményű megtapasztalás

-         Inspiráló módszerek

-         „ Úgy gondolom, többszörösen átfutottunk azokon a részeken, amelyek  az alapját képezik annak, hogy a mozgásfejlesztésre felkészítsenek, nyilván az egyén hozzáállásán is múlik,hogy mennyi energiát fektet a tanulásba”

 

-         „ Imádom a szemléletmódot és az egyszerű eszközök használatát. Nagyon inspirálóak, motiválóak a módszerek”.

 

-         „ … a továbbfejlődéshez vezető utat, ajtót nyitottak meg előttünk.

„ Nekem csak egyéni digitális problémáim voltak, de az jó sok…”

  A tanfolyamvezető megjegyzése:

       A járvány ideje alatt kellett befejeznünk a képzést és így is vizsgáztunk. Nem volt egyszerű senkinek sem, viszont nagyon tanulságos, sok kreatív ötlettel fűszerezve.

Az oktatóknak és a tanfolyamon résztvevő kollégáknak  sok technikai nehézséget kellett leküzdeniük, megoldaniuk,új lehetőségeket kipróbálniuk. Mindenképpen szükséges volt hozzá az internet és a különböző felületek (SKYPE, ZOOM, VIDEOCHAT stb.) zavartalan működése, a jó hálózati lefedettség  és egy jól működő számítógép. Bizony-bizony időnként több is egyszerre. A lényeg, hogy valahogyan megoldottunk minden gondot és úgy érezzük a visszajelzésekből, hogy nem szenvedett senki sem hiányt semmiből.

Sajnos a tanfolyam egyik legszebb napja a gyermekbemutató órákkal elmaradt, de a technika segítségével (képernyő megosztási funkció) ezt is tudtuk pótolni.

A képzés alatt és a járvány időszakában többszöri SKYPON folytatott kiscsoportos együttléten nagyon sok órarészletet  igyekeztünk megmutatni a kollégáknak.

Az egyik kolléga megjegyezte, hogy

 „…több hospitálási lehetőség lehetne a tanfolyam során, hogy többféle foglalkozást láthassunk és ne a végére kelljen besűríteni egy napra.”

Engedelmükkel ezt azért némiképpen kiegészíteném, azzal az információval, hogy  tanfolyam egész ideje alatt mind a három előadóhoz külön is lehet menni előzetes egyeztetés után hospitálni .Akik már végeztek Pek-tornát, ebben megerősítenének, hiszen sokan éltek már ezzel a lehetőséggel.

 

6. Mi az, ami nehézséget jelentett a képzés alatt?

-  „A  spirális oktatás és az ebből adódó széteső érzés. Valószínűleg azért, mert nem ehhez vagyok szokva.”

- „A hosszú utazás , a vezetésre való koncentrált  odafigyelés izgalommal járt, ezért néha fáradtnak éreztem magam, de amikor megkezdődött az oktatás, elrepült az idő. A heti munka melletti folyamatos felkészülés nem volt könnyű, de megérte”.

- „ A segédanyagok szórtsága és azok rendszerezése a tanfolyam végén”

- „Az idő J  …”

- „A tanfolyam végére kezdtem átlátni a dolgokat. Nagyon sokat segített, hogy a lányokkal közösen beszéltünk és a tanfolyam vezetőjével többször is lehetett konzultálni”.

- „ A tanfolyam ideje alatt nem volt lehetőségem feldolgozni a kapott anyagot, lejegyzetelni a játékokat. Sajnos ezek az emlékek idővel megkopnak, ha újra kezdeném a tanfolyamot,akkor a szünetekben jobban igyekeznék leírni a játékokat”

- „Nekem nem volt leülepedési idő az egyes blokkok között, nagyon hajtós volt, de jó.”

- „Az egyik nehézségem az esettanulmány írása volt, mert gyakorlat hiányában nehezen állt össze az anyag.”

-„A másik nehézség számomra az anyag rendszerezése volt. Személy szerint én jobban kedvelem a tétel szerinti felkészülést, bár minden segítséget megkaptunk”.

- „A nagy mennyiségű anyag rendszerezése, de végül összeállt a kép, de minden anyag nagy segítség volt hozzá”

- „Számomra nem volt semmilyen negatív tapasztalat”

- „A számítógép és a technika ördöge”

- „Nem volt nehézség, minden meg volt támogatva”

-„ Számomra a testnevelési alapok hiánya ( előző tanulmányok) jelentett nehézséget. A tanfolyam során sokat tanultam, tapasztaltam, olyan izmokat is megismerhettem, amiket korábban nem is használtam J. A rajzírás gyakorlati alkalmazása is nehéz volt számomra”.

6. Mi az, ami különösen tetszett Neked?

- „A sok gyakorlati óra, amiből még bármennyit elviseltem volna”

- „A rengetek játékötlet, eszköz nélkül és egyszerű eszközökkel”

- „Szuper volt a tanfolyam, azt kaptam, amit elképzeltem és amit a nyílt napokon előrevetítettek”.

- A P. P-os anyagok, a rendkívül sok videó anyag megtekintése nagy segítség volt”

A további megjegyzésekben több közös vonás is volt, így azok a lényegi elemeit szeretném közzé tenni.

A tanfolyamnak  otthont adó óvoda meleg,baráti légkörét, a levegőtisztító berendezéseket, a tanfolyami tanulást megkönnyítő kölcsönözhető könyveket és a csoportban kialakult baráti hangulatot többen kiemelték.

Voltak olyan kollégák, akik pont a tanfolyam rendszerezettségét, fő irányvonalának a megmutatását emelték ki. ( lásd feljebb, más kollégának  más fajta rendszerezés segítette volna meg a tanulását).

A kollégák a hétvége után örömmel kipróbálták a saját csoportjukban, osztályukban a nálunk tanult játékokat és többen már a hazafelé vezető úton azon törték a fejüket, hogy mely játékot is vegyék elő másnap.

Köszönjük, hogy értékelték a járvány alatti online órák rugalmasságát. A csoportot több kisebb csapatra osztva tartottuk meg az elmaradt képzési napokat. Mit mondjak…nagyon érdekes volt J és igen kreatív megoldások születtek.

 

Azt hiszem mindenkinek az életére nagy hatással volt maga a képzés és a képzés alatti időszak. Többen új célokat tűztek ki maguk elé.

Köszönjük, hogy értékelték többen azt az igyekezetünket, hogy a járvány ideje alatt megtanulva és latba vetve minden technikai segítséget próbáltuk az anyagot a legmaximálisabban átadni.

7.Leginkább segítette a felkészülést:

- „A folyamatosan érkező tudásanyag és a csoport összetartó ereje

- A könyvek, P.P-os emlékeztetők

- A video anyag

- A távoktatáson kapott video anyag, amit többször vissza lehetett nézni

- A szemléltető ábrák

-A tanfolyamon eltöltött idő, az órák előadása, a sok gyakorlat

- Segítettek a rendszerezős ötletek, az emlékeztetők

- „Az ismétlések, amikor saját magam rendszereztem az anyagot”

- „A szakirodalom és a számos segédanyag, amit a tanfolyam során kaptunk”

- „Bármikor tehettem fel kérdést, arra mindig érthető választ kaptam az oktatóktól”

- „A kézzel írt jegyzeteim, a csoporttársak és a küldött jegyzetek”

- „A megkapott emlékeztetők, amelyek segítették a gyakorlati órák felidézését”.

- „A koronavírus miatt kapott oktató video anyagok!!!”

- a vázlatkészítés

8.No és milyen volt a vizsga?

A vizsga, ami még sohasem volt ilyen „ Különleges”

Tanfolyamvezetőként bevallom, nekem az volt az első online vizsgán. Rettenetesen izgultam, hogy a technika minden szempontból velünk legyen, mindenkinek működjön a számítógépe, legyen internetkapcsolata és ne legyen áramszünet.


Pénteken összejött a társaság egy próba vizsgára.

 Azt hiszem, mindenki számára megnyugtató volt a vizsga előtti találkozás és kötetlen beszélgetés. Megfelelő alkalom kínálkozott az esetleges kérdések , kevésbé tisztázott dolgok megbeszélésére. A vizsga pontos forgatókönyvét is egyeztettük előre.

Igyekeztünk mindenkit megnyugtatni, hogy bármilyen technikai nehézség is fellépne, azt orvosolni fogjuk. Nem szerettük volna, ha bárki is emiatt aggódna.

Törekedtünk arra, hogy  a vizsga minden szempontból gördülékeny  és a lehetőségekhez képest ünnepélyes legyen.

A kollégák visszajelzései alapján úgy gondoljuk, sikerült.

Az írásbeli vizsga a kollégák megítélése szerint az eddigiekhez hasonlóan a tananyag egészét átölelte. A kérdésekre számítani lehetett, semmi váratlan nem ért senki. A rendelkezésre álló időhatár ( hatvan perc) azonban több kollégánál szűkösnek bizonyult.

A szóbeli vizsga kisebb csoportokban élvezetes volt, bár az utolsó ilyen csoportnak a várakozás azért nem volt könnyű. Köszönjük a türelmüket.

Többen a szóbeli vizsgát egy sok réteget átfogó beszélgetésnek élték meg. A vizsgáztató kíváncsi volt az összefüggésekre is. Lényegre törő kérdésekkel segítette vizsgázókat. Köszönjük, hogy értékelték  a kollégák az oktatók  emberi hozzáállását, higgadtságát, mely sokak számára megnyugtatólag hatott.

Köszönjük a családtagok megértését is.

Budapest, 2020. május.20.


Minőségbiztosítási összesítés Pek-torna XXXIV-es Csapata
Budapest, 2019. szeptember 7- 2020. jan. 25-ig.
Tizenöt fő értékelése alapján készült.

1.A tanfolyam elméleti és gyakorlati órájának arányával és a tananyag elrendezésével hogyan voltak megelégedve a kollégák?

15 válaszadóból 11 fő ötös értékelésünk volt és négy négyes. A három négyes  értékelés válaszát nem indokolta.

Köszönjük az ötös érdemjegyek mellé írt megjegyzéseket.

- Nagyon jó volt a felépítés

- Az elméleti és gyakorlati órák aránya ideális volt számomra

 a leghasznosabb szakmai megfigyeléseket, ötleteket a hospitálási napon gyűjtöttem be.

- Nagyon jó volt, hogy az összes elméleti részt meg tudtunk csinálni a gyakorlatban is.

- Arányosan, jól elrendezetten kaptuk az elméleti ismereteket és a gyakorlatot. A gyakorlat színesítette és segítette az elmélet elsajátítását.

A négy darab négyes értékelésből az egyikhez kaptunk egy megjegyzést:

" A vizsga felkészüléshez jó az arány, de én személy szerint akár az egész napot a tornateremben töltöttem volna".

2.Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltételek

   15 darab ötös értékelést kaptunk

- Rengeteg segédanyagot kaptunk, könyvet, segédletet, cikket.

- A tárgyi feltételek nagyon jók voltak. Sok ötletet kaptam, amit a saját munkámban feltétlenül használni fogok.

- Maximálisan elégedett vagyok.

Az egyik kolléga megjegyezte, hogy számára jól jött volna a tornaterembe is egy tükör, a tartásjavító gyakorlatokhoz. Igyekszünk majd ezt is megoldani.

3.Az oktatók felkészültségének értékelése

A három oktató 15 ötös értékelést kapott.

- Irigylésre méltó mindegyikőtök szakmai felkészültsége, tudása, hozzáértése.

- Rengeteg hasznos dolgot és újdonságot tanultam anatómiailag, funkcionálisan kifejezetten.

- Az előadók felkészültek, hitelesek

Az egyik kolléga Romhányi Réka előadásaiból, gyakorlataiból szeretett volna többet, Ramocsa Gábortól pedig még több gyakorlatot, mert itt érezte meg igazán az izmok működését.

Pektor Gabriellánál a nagylabdás nap volt a kedvenc.

Az egyik tematikai egységünknél egy kolléga az egyikünket 4-es érdemjeggyel értékelte

4.Az oktatás módszereivel kapcsolatos vélemények

A 15 válaszból 13 darab ötös és két négyes értékelés volt.

Megjegyzések az oktatás módszereivel kapcsolatban:

-A gyakorlati órák a fénymásolatok, emlékeztetők sokat segítettek abban, hogy könnyebben átlássunk egy-egy anyagrészt.

- Van,a ki szeretette volna egy külön Pek-tornás jegyzetet

   * A tanfolyamvezető megjegyzése: Volt, amit meg is említett az egyik kolléga

- Az elméleti részhez is megkaptunk minden segítséget papír alapon is és elektronikus úton illetve Pen-drive-on. A gyakorlati példákon át pedig maximális segítséget kaptunk mindenkitől.

- Jó volt vizualizálni és kipróbálni az elméleti részt.

-A módszerek számomra teljes mértékben megfeleltek

5.Mi jelentett nehézséget a tanfolyam elvégzése közben?

- A rengeteg anyag rendszerezése (ezt többen írták).

- Megvárni, hogy " leülepedjenek" a tanultak

- Nem mondhatom, hogy volt ilyen. Minden percét élveztem!

- A tananyag rendszerezése ...de a tanfolyam végére sikerült átlátnom és a fontos részekre helyezni a hangsúlyt.

- Az anatómia

- A vizsgára való felkészülés

- A korai kelés

- Okosan beosztani az időt

- A közlekedés

6. Mi az, ami különösen tetszett Neked?

- A tanfolyamot átjáró holisztikus szemléletmód. Ez nagyon motiváló volt számomra

- A saját testsúlyos gyakorlatok

- A sok egyszerűen megvalósítható ötlet

- A nagylabdás nap, Réka előadásai, jó kis csapat jött össze, sokat bohóckodtunk. Örömmel ajánlom másnak is a képzést.

- A gyakorlati órák

- A nyílt nap nagyon jó volt.

- Réka előadása, nagylabdás nap.

- A szervezés, a környezet, a jó hangulat, a játékötletek

- Ahogy telt az idő, egyre jobban sajnáltam, hogy vége. Leginkább a gyakorlati rész tetszett. Mindig mindenből csak tanultam.

- Saját testem megismerése

- A gyakorlatban, a mindennapokban jól alkalmazható feladatok sokszínűsége. A szakmai felelősség terén szerzett új ismeretek megtapasztalása, begyakorlása. A különböző tartáshibák közötti differenciálás fontosságának, módszerének megtapasztalása.

- Az elmélet és a gyakorlat összhangja

- A különböző eszközök sokféle felhasználása

- Az új fejlesztő feladatok

7. Leginkább segítette a felkészülést:

 - A P. P-os emlékeztetők, saját jegyzeteim

 -A közös csoport

 - A jegyzeteim és Gabi által elküldött szakirodalom

 - A jegyzetek, segédanyagok, Pen-drive-re feltett anyag

 - Az első alkalommal kiosztott jegyzet : Mozgással történő fejlesztés  (Pektor G. 82 oldalas belső jegyzet).

- " Megtanítottál Gabi rendszerezni".

- Segítettek az ismétlések, a sok e-mail a tanfolyam vezetőjétől, a sok gyakorlati feladat.

- A kézzel írt jegyzetek (saját jegyzetek)

- A felkészülési időszak az utolsó képzési nap után

A vizsga

- Az írásbeli vizsga hosszú volt, de pontosan megfogalmazott kérdések voltak. Elegendő idő állt rendelkezésre.

- Kellemes élmény volt.

- Jó hangulatú, gördülékeny, jól szervezett.

- Segítőkész előadók

Köszönjük a véleményeket!


 Minőségbiztosítási összesítés: Pek-torna XXXIII-as Csapata

Véleményt írók száma: 15 fő

2018. szeptember elsejétől 2019. április hatodikáig voltunk együtt.

A vizsga :2019. Május 12-én volt

1.      A tanfolyam elméleti és gyakorlati órájának arányával és a tananyag elrendezésével

-A 15 főből 14 ötös érdemjegyet kaptunk és egy négyest.

Örülök, hogy a négyes érdemjegyet adó kolléga véleményét indokolta is:

„Nagyon sok hasznos gyakorlati tanácsot kaptunk, amit igyekszem a jövőben hasznosítani. A sok információ között kicsit elvesztem. Néha nehéz volt elkülönítenem a fontosat a számomra kevésbé fontostól”

       2.      Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltételek

-A 13 ötös érdemjegyet adók köszönik a rengeteg fénymásolt segédanyagot, a fényképes P. P-os emlékeztetőket, a sokszínű és változatos eszközhasználatot, az óravázlatokat, továbbá a témához tartozó fotókat, melyek a felidézést segítették.

 

-          Egy kollégától négyes érdemjegyet kaptunk, számára a P. P-os segédanyagok nehezen áttekinthetőek voltak és ő nem tudja használni ebben a formában őket .Nem is igazán látszik, mi van a képeken…”

-          „ a szöveges , részletes leírások , vázlatok számomra praktikusabban, a jövőben is ezeket fogom elővenni”

-          Egy kolléga ¾-ed adott erre a kérdésre. Számára nehézséget okozott az anyag rendszerezése „ megkaptam”, nem  „kaptam meg” a segédanyagot. „  …a felkészülés alatt kategorizáltam, feszültségem oldódott”

 

A tanfolyamvezető megjegyzése következik:

 

Az egyik tanfolyami csoportnak volt az a rendkívül jó ötlete, hogy segítsük az egymás közötti kommunikációt azzal, hogy egy közös e-mail csoportot hozunk létre. Így a kollégák egymást is tudják segíteni, hasznos cikkeket, tanulmányokat, érdekes ötleteket tudnak átküldeni egy kattintással 15-16 főnek.

 

A május 12-i vizsgán az egyik kolléganő megszámolta, hogy a képzés alatt közel 100 levelet küldtem nekik e-mail formájában. Ezek az üzenetek nagyon sok hasznos információt tartalmaztak, melyek a kollégák felkészülését, a tanultak megtámogatását szolgálták. Mindig jelöltem a csatolmányoknál, hogy ez a törzsanyaghoz tartozó anyagrész vagy csak érdekesség az adott témában. Ezekért az  anyagokért, játékokért, fejlesztő feladatokért az eddig lebonyolított 33 tanfolyam résztvevőinek a többsége hálás volt .Sajnálom, hogy feszültséget okoztam azzal, hogy bátorkodtam mindig megkérdezni, hogy megérkezett-e a felkészülést segítő csoportos levél…

 

 

3.      Az oktatók felkészültsége

            Szín jeles bizonyítványt kaptunk, sok kedves, bíztató, egy-egy humoros gondolattal kiegészítve.

4.      Az oktatás módszereivel kapcsolatos vélemények

15 ötös érdemjegyet kaptunk.

A kollégák kiemelték a tanfolyam gyakorlatközpontúságát, az elmélet és a gyakorlat egymásra épülését. Az elméleti részek közé tudatosan beépített mozgásos rész mindig pezsdítően hatott a csapatra és segítette a figyelem fenntartását.

-          az egyik kolléga szerette volna a képzés anyagát egyben, összefűzve megkapni. Számára így lett volna jobban áttekinthető

 

5.      Mi jelentett nehézséget a tanfolyam elvégzése közben?

-          a családtól való távolság

-          a sűrű képzési napok

-          az időbeosztás a munka mellett

-          az utazás

-          az anatómia elsajátítása „ bár egy idő után már azt vettem észre, hogy magamat javítom, ha butaságot mondok. Köszönet érte”

-          a folyamatos tanulás

-          a gyakorlati tapasztalat hiánya

-          „ Rettegtem Gabi haragjától, hogy elkések J

-          a vizsgára való felkészülés, az anyag összerendezése

 

6.      Mi az, ami különösen tetszett Neked?

-          a gyakorlatközpontúság

-          a családias légkör

-          örülök a sok új játéknak és annak, hogy a  tartáshibákról ilyen részletességgel tanultunk.

-          az előadókhoz személyes gondjainkkal is fordulhattunk

-          a sok egyszerű eszközzel végzett játék

-          az idegrendszeri éretlenség fogalma eddig nem igen volt számomra tartalommal megtöltve. SOKAT kaptam most ebből is.

-          a korrekt tájékoztatás, időbeosztás

-          az előző csoportok munkáiba való bepillantás

-          Rékával szerettem volna több időt eltölteni

-          …én is

-          Réka tételsora megkönnyítette a tanulást. Gabi és Gábor anyagrészénél ilyen nem volt csak „ pezsgős kérdések”

 

A tanfolyamvezető megjegyzése következik:

Gyerekekkel foglalkozom hosszú évtizedek óta, akik szeretik a képzeletet megmozgató képeket is.

A tanfolyam végén pezsgőt bontunk és koccintunk a sikeres vizsgára. Éppen ezért a fontos anyagrészeket, amelyek nagy valószínűséggel a vizsgán is érdekelnek majd Bennünket, egy pezsgős pohárral jelöltem…erre utal a kolléga „pezsgős kérdés”kifejezése

 

A vizsga:

-          gördülékeny volt

-          nem ért semmi váratlan

-          humánus

-          segítőkész vizsgáztatók

-          korrekt

-          lojális, segítőkész hozzáállás

-          Nagyon izgultam, mert nem tudtam, hogy elő tudom-e hívni a tanultakat a vizsgán

-          Örülök, hogy nem stresszeltem jobban

 Köszönjük a válaszokat és az értékelést!


A Pek-torna XXXII-es Csoportja 2019. február 24-én vizsgázott

A kitöltött minőségbiztosításnak most az összesítőjét olvashatja a honlapunkat tanulmányozó kedves olvasó.

A csoport létszáma 16 fő volt.2018.szeptember elsejétől 2019. január 27-ig barangoltunk együtt a mozgás világában



1.      A tanfolyam elméleti és gyakorlati órájának arányát és a tananyag elrendezését a 16 főből 16-an ötös érdemjeggyel értékelte.

Örülünk annak, hogy többen értékesnek találták, hogy az elmélet és a gyakorlat egymásra épült a képzési napokon. A tananyag elsajátítását a P. P-os emlékeztetők, rendszerezési javaslatok, applikációk, letölthető alkalmazások , rajzírásos óravázlatok segítették.

 

2.      Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltétek

16 ötös érdemjeggyel büszkélkedhetünk.

A résztvevők kiemelték az órákhoz tartozó P. P-os emlékeztető segédanyagot, a rengeteg tájékoztató e-mailt ( elektronikus segédanyagot), a könyvek és más eszközök kölcsönzési lehetőségét, a képzés során felhasznált egyszerű eszközök felhasználási lehetőségének bemutatását.

 

 

3.      Az oktatók felkészültségének értékelése

       Mind a három előadó mindenkitől ötös értékelést kapott.

       Néhány megjegyzés a résztvevők véleményéből:

       „Élmény volt tőletek tanulni”

       „Lenyűgöző szakmai tudás és emberi hozzáállás”

       „Széleskörű szakmai felkészültség”

       „ …sajnos a gyermekeknél, fiataloknál elég gyakran kiégést, motiválatlanságot látok. A gyerekek viszont lelkesek lettek az „ új tesi órákért”és ezt Nektek köszönhetem. A gyógypedagógia területén eddig is igyekeztünk minél színesebbé tenni a rengeteg gyakorlást, most a Pek-tornával hatalmas lökést kaptam”

4.Az oktatás módszerei mennyiben segítették elsajátítani a képzés anyagát?

       15 ötös érdemjegy és egy 4-es

-          a rengeteg gyakorlatot, az elmélet azonnali feladatba való ágyázását többen kiemelték

-          a tanultak kipróbálása, más szemszögből való megközelítése nagyon hasznos volt

-          az órák élvezetesek voltak

Külön köszönjük azt az értékelést, akitől négyes kaptunk és meg is indokolta, hogy számára mi okozott nehézséget a képzés anyagának elsajátításánál.

Mondandójának lényege: a módszer ( elmélet, gyakorlat, magyarázat, javítás stb) segítette az anyag elsajátítását, de a befogadás már a személytől függ.” Az anyag sok volt, sokáig nem láttam, hogy a kiegészítő anyagot hová tudnám kötni, mi abból az, ami feltétlenül kell ahhoz, hogy az anyagok logikusan összekapcsolódhassanak és egy komplex alap bázis tudást biztosítsanak. A vizsga közeledtével már kevésbé voltak ilyen jellegű problémáim”

5. A tanfolyam alatt mi jelentett nehézséget?

- a rövid hétvége, a rengeteg anyag, az utazás,megszokni azt, hogy folyamatosan tanulni kell,az izmok működése, a képzés és a magánélet összehangolása, az ortopédia rész.

6. Különösen tetszett:

- a családias légkör, a jó hangulat

- a rengeteg játék és gyakorlat

-a filléres ötletek

- a csoporttársaim elhivatottsága, lelkesedése

-a gondolkodtató testnevelés

-a segítő hozzáállás

- a jól szervezett eseménydús képzési napok

-sok jó ötletet kaptam a munkámhoz, a terveim megvalósításához

7. Mi az, ami leginkább segítette a felkészülésedet, tanulásodat?

- A P. P-os emlékeztetők, vázlatok,kölcsönözhető könyvek

- A sok gyakorlat, a visszautalás az előző anyagrészekre, az ismétlések

-A rendszerezési javaslatok

-Az előadók bíztató szavai

- A „ pezsgős poharak” ( így jelöltük a kiemelkedően fontos anyagrészeket)

- Az oktatók tudatos munkája

- Az órai jegyzetelések sokat segítettek

-Az anyag időközönkénti otthoni rendszerezése

8. A vizsgával kapcsolatos gondolatok

- Kellemes, megnyugtató légkör, az előadók próbálták oldani a feszültségünket

- Jól szervezett, gördülékeny

-Az írásbeli vizsgára elég idő volt ( ezt többen is jelezték)

-Az előadók segítőkészek, megnyugtatóak voltak

-Jó élmény volt. Sokat kellett rá készülni

- A vizsga pont olyan volt, mint amire számítottam

 Köszönjük a válaszokat!

Budapest, 2019. a februári vizsga után


      

A Pek-torna XXXI-es Csoportjának véleménye a 2018. április 29-i vizsganap után

A kitöltött minőségbiztosításnak most az összesítőjét olvashatja a honlapunkat tanulmányozó kedves olvasó.

A minőségbiztosítást pontozásos értékelő rendszerben dolgoztuk ki, de lehetőséget adtunk arra is, hogy kiegészítéseket , megjegyzéseket írjanak hozzá a kollégák.

Létszám 9 fő.

1.Elégedett vagy-e a tanfolyam elméleti és gyakorlati óráinak arányával, a tananyag elrendezésével?

Nyolc darab ötös és egy négyes értékelést kaptunk.

Az értékeléshez fűzött megjegyzések:

-         „Elégedett vagyok maximálisan. Örülök, hogy olyan képzésen vehettem részt, ahol a saját élményű tanulásnak ilyen fontos szerepet tulajdonítottak. Az elméleti ismeretanyagot tanulva eszembe jutottak a gyakorlati példák, így könnyebb volt a tanulás. Az sem mindegy, hogy tudom, amit majd a gyerekektől kérek, milyen nehézségű.”

-         „…Nagyon jól eltalálták az elmélet és a gyakorlat arányát. Az, hogy az elméletet mindig gyakorlat követte, az  ismeretek elmélyítését és nem utolsó sorban szellemi felfrissülést jelentett.”

-         A négyes érdemjegyet adó kolléga nem fűzött megjegyzést az érdemjegyhez.

 

-         Igaz, ötös érdemjegyet adott a kolléga, de megjegyezte, hogy a II. tematikai egységben a tanulási problémák közül többre pl. autizmusra nem jutott elég idő.

 

Pektor Gabriella tanfolyamvezető megjegyzése:

Sajnos a problémás területek szinte egyenként külön –külön képzést igényelnek és számos  ezekre specializálódott tanfolyam van.  Mi a saját programunkban a Pek-torna mozgásfejlesztési módszerünkkel egy lehetséges utat próbálunk megmutatni arra vonatkozólag, hogy miként lehet segíteni ezeknek a gyermekeknek a mi szemléletmódunkkal és mozgásanyagunkkal. A 120 óra alatt mind a három előadó munkája egymásra épül és a gyakorlati alkalmazás során  folyamatosan visszautalnak/ visszautalunk arra, hogy az adott mozgás, fejlesztő feladat kinek okozhat nehézséget.

 

A tanfolyami csoportjaink összetétele mindig heterogén. Eddigi tapasztalataink alapján a résztvevőkben megfogalmazódott az az igény, hogy minden egyes Magyarországon a 3-10 éves korosztálynál alkalmazott terápiába bepillantást kaphassanak. Ennek próbáltunk eleget tenni a képzésen. A kollégák ezt mindig nagyon értékesnek és hiánypótlónak tartották, de arra valóban kevés a 120 óra II. tematikai egysége, hogy minden egyes terápiát kellő mélységben részletesen megbeszéljük.

2.Az anyag elsajátításához minden segítséget megkaptak a kollégák, amelyek „minden tekintetben elérhetőek” voltak

Kiemelték a résztvevők a

- az új mozgásfejlesztő eszközök megismerését, kipróbálását

-a P.P-os emlékeztetőket

- a szemléltető képeket, ábrákat, kisfilmeket, applikációkat

- a nyomtatatott segédanyagokat, óravázlatokat

 Az eszközök és segédanyagok gazdag tárháza miatt gyakran irigykedem J

„Nagyon köszönöm a sokrétű szemléltetést, segítséget”

- a kölcsönözhető könyveket

„… a nyílt napra érkező „ könyvárust”


Köszönjük Krasznár Gábornak, hogy évek óta értékes könyveikkel hozzájárulnak
  szakmai programjaink és a nyílt napjaink sikerének.

Krasznár és Fiai logopédiai, pedagógiai, fejlesztő- és gyógypedagógiai 
szakkönyvesbolt
Fejlesztés nagyszerűen
1993 óta Önökért

Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 12.ép. 1.em.
(36) 20 286 2212
krasznaresfiai@t-online.hu
www.krasznaresfiai.hu

3. Az oktatók felkészültségét értékelése tematikai egységenként

-         I .tematikai egység előadója:  (Romhányi Réka)

-         II. tematikai egység előadója: (Ramocsa Gábor)

-         III. tematikai egység előadója  (Pektor Gabriella)

 Tiszta ötös bizonyítványt kaptunk ! Köszönjük!

 Erre a kérdésre összegzésül elmondanám, hogy a kollégák kiemelték a felkészültségünket, szakmai tudásunkat, elhivatottságunkat!

„Mindhárom előadó felkészült,biztos szaktudományos tudást tükröz. Ismerik és tudatosan felhasználják szakterületük kapcsolatait más műveltségterületekkel is. Fogalomhasználatuk szakszerű. Rendszerben gondolkodnak, elhivatottak, mindenek felett a gyermek a legfontosabb. Munkájuk egymásra épített.”

 „Az előadók szakmai felkészültsége, tudása,elhivatottsága és előadásmódja példaértékű”

 „ Fantasztikus tudásbázissal, emberismerettel és lelkesedéssel volt megáldva mind a három előadó…köszönöm, hogy mindig pontosan kezdtük az órákat, köszönöm a rengeteg figyelmességet,a mindig terített asztalt, a finom kávét,a soha ki nem fogyó teát. Annak ellenére, hogy minden alkalommal alaposan elfáradtam, mégis feltöltődve, rengeteg új játékkal,  ötlettel gazdagodva kezdhettem el hétfőnként a munkát. Nemcsak én, de rajtam keresztül a tanítványaim is gazdagabbak lettek…”

 

 4.Az oktatás módszerei mennyiben segítették elsajátítani az oktatás anyagát?

 Tiszta ötös bizonyítványt kaptunk ! Köszönjük!

 - „ maximálisan elégedett voltam”

- „Nagyon jó volt, hogy gyakorlatban elvégeztük az elméleti részeket, így tényleg jobban megmaradtak az emlékezetünkben”

 -„ A sok-sok ismeretanyag amit kaptunk, a gyakorlati munkánkba 100 %-ig beépíthető”

„…A „Pezsgős kérdések”J mankót,segítséget adtak a rendszerezéshez”

 „ A gyakorlatok, játékok különféle eszközök   kipróbálási lehetősége külön élmény volt minden alkalommal”

 5. Mi jelentett nehézséget?

 -          „Az utazás …Naponta ugyanannyit utaztam, mint maga a képzés ideje”
-          „A tartáshibákat könnyebb volt elméletben elsajátítani, azonban hozzárendelni
 a gyakorlatot sokkal nehezebb volt számomra és nem mindig sikerült. Remélem, majd menni fog J

 -          A továbbképzés mellett a munkámban is sok kihívással kellett szembenéznem, így nem tudtam minden alkalomra kellőképpen felkészülni. A rengeteg információból egy idő után káosz alakult ki bennem…most már úgy érzem, hogy kezd rendeződni”
-          „ A rendszerezés”
-          „ Az időtényező”
-           „ A sok játékra, amit játszottunk, nehezen emlékszem vissza”
-          „ Talán a rajzírás J de most már sokkal bátrabban merem használni
….a kissé nehézkes mozgásom, de ezt soha nem éreztették velem az előadók, amit külön köszönök. Nagyon jól esett az odafigyelésük, a tapintatosságuk.”


Különösen tetszett a tanfolyam során:

-          „ A hospitálás, a szakmai nap”
-          „ A labdák” és az, hogy mindent kipróbálhattunk, tapasztalva tanulhattunk”
-          „ A szakkönyvek kölcsönzésének lehetősége”
-          „ Az otthonosság”
-          „Az elmélet és a gyakorlat aránya”
-
          „ A saját élményű tanulás”
-          „ A rengeteg saját készítésű eszköz”
-          „ A tanfolyam szemléletmódja, a szakmai alázat az előadók részéről”
-          „ Nagyon jól éreztem magam ebben a bensőséges, szeretetet teljes, egymást elfogadó légkörben”
-          „ A lelkesedés…”
-          „…hálásan köszönöm, hogy utat mutattatok a gyermekekhez” Meleg szívvel, szép élményekkel gondolok Rátok”

 A felkészülést segítették a hallgatók véleménye szerint:

-          az írásbeli anyagok
-          „ Jók voltak a témakörönként szépen összeszedett , anyagok. Réka előre megadott vázlatát az órán sok mindennel ki tudtam egészíteni. Jó alapot adott. Réka anyagára kevésnek találtam az időt”
-          „ Az ismétlések, a fényképek és a kapott írásbeli anyagok nagyban segítették a felkészülést”
-          „…az ajánlott irodalom és a P. P-os emlékeztetők”
-          „ …jegyzetek, a saját tanulás ( gyakorlat) során szerzett tapasztalat, a folyamatos motiváció, segítségadás, az előadók         elhivatottsága a Pek-torna iránt”
-          „…a rendszerezés közös felállítása”
-          „…a folyamatos rendszerezés, a képek, az e-mailek”

Vélemények a vizsgáról J

-          „ Szuper”
-          „ Humánus”
-          „ Érezhető volt az oktatók segítő szándéka”
-          „ Korántsem volt olyan kellemetlen élmény, mint amilyenre előzetesen számítottam”
-          „ Erőteljes”
-          „Az írásbeli hosszú volt, de az volt a kérdések között, amire számítottam

Rékától nagyon kellemes, jó hangulatú volt a számonkérés.”
-     Egy kolléga nő kevésnek tartotta az időt az írásbeli vizsgán.
-           „ A vizsgán egyértelmű és érthető kérdések voltak, az eddig tanultakra építve”
-          „ Tetszett, hogy választási lehetőség volt” 

Köszönjük válaszaitokat! 


Pek-tornaXXX-as Csoportjának  minőségbiztosítási összesítése

Tanulmányait 2017. szeptember 2-én kezdte meg a csoport. 2018.február 18-án sikeresen levizsgázott mindenki.
Emlékezetes tanfolyamzárás volt.

A minőségbiztosítást pontozásos értékelő rendszerben dolgoztuk ki, de lehetőséget adtunk arra is, hogy kiegészítéseket , megjegyzéseket írjanak hozzá a kollégák.

A kitöltött minőségbiztosításnak most az összesítőjét olvashatja a honlapunk tanulmányozó kedves olvasó.

Létszám 16 fő.

1.Elégedett vagy-e a tanfolyam elméleti és gyakorlati óráinak arányával, a tananyag elrendezésével?

15 Fő ötös érdemjegyet adott,egy kolléganő szeretett volna még több gyakorlatot

-          „ Az ismeretanyag elsajátításához, megértéséhez, bővítéséhez nagyon nagy segítséget adott a gyakorlati órák folyamatos hozzárendelése egy-egy ismeretközlés, feldolgozás kapcsán.

Pektor Gabriella tanfolyamvezető megjegyzése:  Ezt a véleményt többen alátámasztották. Örülünk neki!

-          A hallottak bemutatása, bemutattatása, minden érzékszervre hatóan segítette a tanulást. Nekem a szemléletmódomban is pozitív változást eredményezett”

-          Számomra ideálisabb lett volna a tananyag lineáris elrendezése.

-          Sajnálom, hogy voltak témák, amelyekre nem jutott elegendő idő ( pl. autizmus), mert kíváncsi lettem volna, hogy hogyan látja ezt egy mozgásfejlesztő szakember.

Pektor Gabriella tanfolyamvezető megjegyzése: Sajnos a problémás területek szinte egyenként külön képzést igényelnek. Erre még ez a 120 óra is kevés

-          Nagyon jó volt az arány

-          Igen bőséges!

-          Maximális 1000% fölötti teljesítményt tettek le és adtak át az oktatók

-          Hiteles oktatók, jól megszervezett elméleti és gyakorlati órák aránya, a figyelem fenntartható volt.

-          A gyakorlati órák nagyon élvezetesek, fárasztóak voltak, de rendkívül megérte. Az elméleti időben sok hasznos ismerethez jutottam.

2.Az anyag elsajátításához minden segítséget megkaptak a kollégák, amelyek „minden tekintetben elérhetőek” voltak

Kiemelték a résztvevők a

-kölcsönözhető könyveket

- az új mozgásfejlesztő eszközök megismerését, kipróbálását

-aP.P-os emlékeztetőket

-a szemléltető képeket, ábrákat, kisfilmeket, applikációkat

-anyomtatatott segédanyagokat

- az elektronikusan elküldött kiegészítő anyagokat ( volt olyan kolléga, aki ezt nagyon kedvelte, mert egy mozdulattal le tudta menteni a saját számítógépére).

-az IKT eszközök változatos használatát

Egy kolléganőnek túl sok volt a nyomtatott anyag és úgy érezte, elveszett benne, nehéz volt számára rendszerezni.

Pektor Gabriella tanfolyamvezető megjegyzése:Örülünk, hogy segíthettünk az állandóan kikészített, figyelemfelhívó szemléltető ábrákkal, fotókkal.( tudat alatti tanulás a szünetben is).Ez egyben segítette azoknak a nagyon szorgalmas kollégáknak a tanulását, rendszerezését is, akik az egyes anyagrészekhez kutató munkát végeztek és sokat  olvastak még a témához kapcsolódóan.

3. Az oktatók felkészültségét értékelése tematikai egységenként

I .tematikai egység előadója:  (Romhányi Réka)15 ötös osztályzat és egy négyes

II. tematikai egység előadója: (Ramocsa Gábor)16 ötös osztályzat

III. tematikai egység előadója  (Pektor Gabriella)16 ötös osztályzat

Erre a kérdésre összegzésül elmondanám, hogy a kollégák kiemelték a felkészültségünket, szakmai tudásunkat, elhivatottságunkat!

Megköszönte több kolléga az élményszerű ismeretszerzést, a gyermekek iránt érzett tiszteletünket és az azonos célokért való összedolgozásunkat a képzés során.

Örülünk, hogy úgy érezték a kollégák, hogy mind a hárman a mozgás bűvöletében élünk és ezt át is tudjuk sugározni a kollégák felé.

4.Az oktatás módszerei mennyiben segítették elsajátítani az oktatás anyagát?

15 ötös osztályzatot és egy négyest kaptunk.

„ A tananyag nagy mennyisége ellenére az előadók mindig felhívták a lényegre a figyelmet”

„ Az elektronikusan elküldött anyagok nagy segítséget jelentettek”

„ Jó lett volna egy mankó, amire feltűzhetem az ismereteimet. Az önálló rendszerezéshez már tudás kell”

„ Sokat segített, hogy az elméletet mindig megtámogatta a gyakorlat”

„ Pedagógusként hozzám közelebb álltak azok az órák, ahol azt tanultuk, hogy  játszunk a gyermekekkel, hogyan tornáztassuk őket, mint hogy melyik gyermeknek milyen  tartási rendellenessége van illetve milyen gyakorlat erre a legmegfelelőbb. Nekem erre több időre lett volna szükségem”

„Először tényleg bonyolultnak tűnt, de a végére letisztult minden”

„ Egyszerűen így volt nagyszerű”

„ A módszerek változatosak, segítőek”

„ Lehetett volna több időt hagyni a gyakorlati részek leírására”

Pektor Gabriella tanfolyamvezető: Az előző megjegyzéshez szeretném hozzáfűzni, hogy a gyakorlati órák emlékeztetőit is mindig megkapták a kollégák. A résztvevőket arra biztatattuk, hogy otthon egy-egy képzési nap után vagy előtt összegezzék a gyakorlati órák tapasztalatait, élményeit és szükség esetén egészítsék ki azt saját gondolataikkal,meglátásaikkal.

 5.A legnagyobb nehézséget jelentette a továbbképzés alatt :

- A képzési napok gyakorisága.

-A tanfolyam ideje alatt a családtól való távolmaradás.

- A munka melletti tanulás és helytállás.

- A tanfolyam ideje alatt kevés idő jutott a feltöltődésre a munka mellett.

- A nagy anyagmennyiség, igaz előzetes ismeretek birtokában kellett volna lennem és csak ismétlésként felfogni a tanulnivalókat. Egy éves képzésnek is el tudnám képzelni ezt a 120 órát.

- A tartáshibákat könnyebb volt elméletben elsajátítani, mint azokhoz a gyakorlatokat kitalálni, megtalálni a korrekciós helyzeteket.

- A rajzírás volt nekem nehéz, mivel nem használtam, de többet kell gyakorolni és ez is fog menni.

- Ortopédiai esetek felismerése.

- A gimnasztika szaknyelvének az elsajátítása. Remélem, hogyha nap mint nap használom, belejövök

Pektor Gabriella tanfolyamvezető:

Igen, ezek a válaszok gyakran előkerülnek, de örülünk annak, hogy gyakran megjelenik a véleményekben  pozitív végkicsengésként az, hogy idővel, gyakorlással, használattal lassan leülepszik a tananyag.

Köszönjük, hogy a kollégák véleményében az is ott szerepel, hogy  nagyon széleskörű tájékoztatást, szemléletes előadásokat, élményszerű , színvonalas oktatást kapnak a tanfolyam részvevői, akiknél a csoport összetétele elég heterogén.

6. Különösen tetsző dolgok a tanfolyam alatt:

- A rengeteg gyakorlat ( ezt nagyon sokan írták)

- Hatékony volt számomra az elmélet és a gyakorlat folyamatos egymáshoz rendelése, az egyszerű használati tárgyak alkalmazása a saját fejlesztő munkámban.

- Az új mozgásfejlesztő eszközök megismerése.

- A nyílt nap hatalmas élménye.

- Olyan játékokat tanulhattam, amelyeket kisebb átalakításokkal bármilyen korosztálynál alkalmazhattam.

- Tetszett az egész tanfolyam légköre, szemléletmódja, a csoporttársaim törődése. Egymástól is sok mindent tanulhattunk és megtudhattunk.

- Az oktatók leleményessége, összhangja, személyisége. Tetszett, ahogy segítették építeni a közösségünket. A végére valóban igazi csapat lettünk.

- A végére minden a helyére került.

- Minden játék, termi, asztali…

- Az önértékelésem, önbizalmam nőtt a képzés alatt:sokan nem gondolták volna rólam, hogy önálló akarattal rendelkező pedagógus vagyok. Bátran kiállok a tudásért, ami a birtokomban van.

- A kreatív gondolkodás fejlesztése. Szemléletmódbeli változás! Más irányban gondolkodom a tanítás során

7.Mi segítette legjobban a felkészülésedet, a tanulásodat?

- Jegyzetek, gyakorlatok

-Powerpointos nyomtatványok, Cd-n rögzített anyagok

- A csoportos email

- A zárt F. B. csoport, a csoporttársakkal való beszélgetés,a hozzászólások.

- Többször, több forrásból is láttuk, hallottuk a tanulnivalókat.

- A sok-sok gyakorlat, ismétlés, visszacsatolás, a kapcsolatok megláttatása.

- Az előadók és tanfolyamvezető törődése.

- Az előadók nagyfokú szakmai tudása.

- A temérdek írásos, fénymásolt anyag, P. P-os emlékeztető, a kölcsönözhető könyvek.

- A folyamatos motiváció arra vonatkozólag, hogy saját magam tapasztaljam meg a mozgásanyag, eszközök, módszerek alkalmazhatóságát. Az ismereteket saját testemen próbálgatom, tanulgatom, tesztelem.

- A sok-sok folyamatosan kitett szemléltető kép, ábra, a lényegre törő rövid összegzések hozzájárultak az elhangzottak felidézéséhez.

8. No és a vizsga?

A felkészülési idő stresszes, a vizsga emberséges, barátságos, szervezett, oldott hangulatú, gördülékeny, túlélhető. A rávezető kérdések sokat segítettek.

Az írásbelinél sok volt az írnivaló, ki lehetett bírni és elegendő volt az idő

Köszönjük a csoport válaszait!


Minőségbiztosítás Pek-torna XXIX-es Csoport

 

A tanfolyami csoport 2016. november 12-én kezdte meg tanulmányait és 2017. április 30-án vizsgázott. A csoportban a hölgyek mellett ismét volt egy férfi kolléga.

A minőségbiztosítást pontozásos értékelő rendszerben dolgoztuk ki, de lehetőséget adtunk arra is, hogy kiegészítéseket , megjegyzéseket írjanak hozzá a kollégák.

A kitöltött minőségbiztosításnak most az összesítőjét olvashatja a honlapunk tanulmányozó kedves olvasó.
 
(Pektor Gabriella tanfolyamvezető)

1.Elégedett vagy-e a tanfolyam elméleti és gyakorlati óráinak arányával, a tananyag elrendezésével?

A csoporttól egyöntetűen 5-ös érdemjegyet kaptunk.

-         az elméleti részek gyakorlatban való azonnali kipróbálása

-         magas színvonalú oktatás

-         egyensúly az elmélet és a gyakorlat között

-         a figyelem fenntarthatósága miatt is jó volt az elméleti és gyakorlati órák váltakozása

-         az egyéni kívánságokhoz is maximálisan alkalmazkodó oktatás

-         Romhányi Réka óráiból többet szerettek volna

Volt aki külön megjegyezte, hogy a saját gyermeke gondjainak megértéséhez is sok elméleti és gyakorlati segítséget kapott úgy, hogy maradt azért a saját gyermeke édesanyja és nem a „ terapeutája”.

Amit többen megemlítettek,mi pedig nagyon fontosnak tartjuk, az a szemléletmód, ami jellemzi a képzésünket. Ez sok kollégának új távlatokat jelent és munkájukhoz megerősítést, további biztatást nyújt. 

2.Az anyag elsajátításához minden segítséget megkaptak a kollégák

- „sokoldalú, bőséges segédanyag”

- „új eszközökkel ismerkedhettem meg, új ötletekkel megyek haza”

-„ Jók voltak a P. P-os emlékeztetők, amivel könnyen fel lehetett idézni az órákon elhangzottakat”

- „ köszönöm az önzetlenül átadott  gyakorlati játékokat, a precíz tájékoztató és emlékeztető e-mailokat”

Nagyon fontosnak tartjuk a képzés előkészítő részében a mindenre kiterjedő pontos tájékoztatást. ( P. G. tanfolyamvezető).

-         „… CD ötlete is zseniális” ( a résztvevők hallgatói segédanyagként néhány éve a tanulást támogató segédanyagot kapnak a P. P-os emlékeztetők és a papír alapú kiegészítők mellé).

Néha az emlékeztető P. P-os anyagban sötétek voltak a képek, amire igyekszünk majd figyelni. Sajnos nem tudunk különböző okok miatt minden P. P-os előadást, emlékeztetőt elektronikus formában is átküldeni.( P. G. tanfolyamvezető).

A gyermekekkel tartott bemutató órák mindig nagyon tanulságosak és fergeteges sikerük van.( A bemutatókat Pektor Gabriella és az óvodásai tartják). A másik két előadót is van lehetőség munka közben a tanfolyamon kívül látni. Ezzel a lehetőséggel élt is két pedagógusunk. Romhányi Réka és Ramocsa Gábor is nagy szeretettel várja mindig a kollégákat.

3. Az oktatók felkészültségét értékelése tematikai egységenként

-         I .tematikai egység előadója:  (Romhányi Réka)

-         II. tematikai egység előadója: (Ramocsa Gábor)

-         III. tematikai egység előadója  (Pektor Gabriella)

Tiszta ötös bizonyítványt kaptunk ! Köszönjük!

Erre a kérdésre összegzésül elmondanám, hogy a kollégák kiemelték a felkészültségünket, szakmai tudásunkat, elhivatottságunkat!

4.Az oktatás módszerei mennyiben segítették elsajátítani az oktatás anyagát?

Tiszta ötös bizonyítványt kaptunk ! Köszönjük!

Két kolléga fűzött hozzá külön megjegyzést:

-         nagyon sok jól használható írásbeli segédanyag

-         a rengeteg elméleti és gyakorlati néha kevésnek bizonyult a rendelkezésre álló idő. Tömény volt. „ Főleg a gyakorlatok terén érzem azt, hogy a sok –sok variációs lehetőség egy jelentős része sajnos nem került papírra, így utólag már veszendőbe ment. Nagy kár érte!”( írta egy hallgató).

A csoportokat mindig arra buzdítjuk, hogy egymást is segítség. A tanfolyamon kívül is próbálják meg egymással felvenni a kapcsolatot, ezért is hoztunk létre egy közös e-mail fiókot. Ebbe a fiókba feltöltöttük a különböző kiegészítő anyagokat. A kollégákpedig  az egyes órák utáni tapasztalataikat, észrevételeiket,feljegyzéseiket egymással is megoszthatták. ( Pektor G. tanfolyamvezető).

5. Mi jelentett nehézséget?

Erre a kérdésre a már oly sokszor elhangzott és  megszokott választ kaptuk.

-         „Örömmel jöttem minden alkalommal, de nehéz szívvel hagytam otthon a kisfiamat…”

-         „ A sok írásos segédanyag rendszerezése”

-         „ Rajzírás, anatómia”

-         „ Örömmel jártam, nem volt nehézségem”

-         „ A nagy távolság”

-         „ Koromból kifolyólag egyes gyakorlatok”

-         Nehéz időt szakítani a munka mellett a tanulásra

-         „ A II. tematikai egység megértése  és tanulása”

-   „ Elképzelhetetlennek tűnt számomra a nagy anyagrész elsajátítása, de rájöttem, hogy a lényeg a folyamatosságban van”( Ezt azért emeltem ki pirossal, mert a tanfolyam kezdetekor erre külön felhívjuk a kollégák figyelmét. Valóban ez az egyik titka a tanfolyam sikeres elvégzésének. P. G. tanfolyamvezető).

 

Volt akinek nem jelentett semmi nehézséget.

Számomra pedig a továbbképzés ideje alatti kiszámíthatatlan budapesti tömegközlekedés, a képzés  környékén zajló események jártak sok izgalommal. ( P. G. tanfolyamvezető)

7. Különösen tetszett:

- „ Az oktatók személyisége, példamutató hozzáállása, elhivatottsága”

- A családias légkör

- A sok játék, az új szemlélet, ami kreativitásra ösztönzött.” Nagyon hálás vagyok a gyógytestnevelési alapismeretekért”

Még több torna J jó lett volna! ( írta az egyik kolléga).

-         „…a sok gyakorlati anyag, amit fel tudok használni a munkám során”

„ A filléres ötletek, az oktatók lelkesedése, törődése”

„ A gondolkodtató testnevelés”

„ A jó szervezettség, a pontosság”

7. Nos és a vizsga???

A vizsgától mindenki fél. Mi igyekszünk nagyon megnyugtatóak lenni és olyan körülményeket teremteni, amiben a kollégák fel tudnak oldódni és a tudásuk legjavát tudják megcsillantani ezen a napon.

Örülünk annak, hogy sokan ezt értékelték és valóban úgy ítélték meg a vizsgát, hogy jó hangulatú, tanulságos volt segítőkész oktatókkal.

A minőségbiztosítás számunkra fontos dolog és egy hiteles dokumentum is, amit eredetiben olvashatnak a következő tanfolyami kollégák is. Nos nem titkoljuk el, hogy volt aki a szóbeli vizsgánál úgy ítélte meg, hogy elsőre nem értette meg pontosan a feltett kérdést és szeretett volna több segítséget kapni esetleg egy „ körülírással”, a kérdés más oldalról való megközelítéséhez.

Az írásbeli vizsgát egy kolléga nehéznek ítélte meg és kevésnek találta rá az időt.( Pektor G. tanfolyamvezető:90 percet szoktunk rá adni, de még soha nem volt olyan, hogy ha valaki kért rá több időt, akkor azt nem biztosítottuk volna számára).

Köszönjük a véleményeket!


Minőségbiztosítás Pek-torna XXVIII-as Csoport

 

A tanfolyam kezdete: 2016. szeptember 3-a

A képzés vége 2017. január 14-én, a vizsga 2017. február 19-én volt.

A csoport: képe

A kérdések mindig ugyanazok a tanfolyamoknál. A minőségbiztosítást pontozásos értékelő rendszerben dolgoztuk ki, de lehetőséget adunk arra is, hogy kiegészítéseket, megjegyzéseket írjanak hozzá a kollégák. Számunkra ezek az információk nagyon értékesek. A kitöltött minőségbiztosításnak most az összesítőjét olvashatja a honlapunk tanulmányozó kedves olvasó.

 ( Pektor Gabriella tanfolyamvezető)

1.Elégedett vagy-e  a tanfolyam elméleti és gyakorlati óráinak arányával, a tananyag elrendezésével?

A csoporttól egyöntetűen 5-ös érdemjegyet kaptunk.

 

Több kolléga kiemelte, hogy jó volt az, hogy az elméleti részt azonnal gyakorlatba ültettük át. Ami a csoportnak esetleg nehezebben ment, azt újra átvettük illetve azt az anyagrészt nagyon sok gyakorlati példával támasztottuk alá.

Az anyag elsajátításához minden segítséget megkaptak a kollégák.

Egy kolléga megjegyezte, hogy bizony az életkor előrehaladtával sajnos az ember nehezebben tanul…neki egy picit több volt az elmélet, mint ami számára kívánatos lett volna.

Volt aki azt írta, hogy neki egy picit feszített volt a tempó.

A gyermekekkel tartott bemutató órák mindig nagyon tanulságosak és fergeteges sikerük van.( A bemutatókat Pektor Gabriella és az óvodásai tartják). Az egyik kolléga szerette volna a másik két előadót úgy látni munka közben, hogy ők is gyermekekkel foglalkoznak .Ehhez fűzném azt hozzá, hogy a lehetőséget megadtuk ...tudjuk azonban , hogy nehéz összehangolni a saját munkát és az előadók tanfolyamon kívüli órarendjét.

 Réka és Gábor is nagy szeretettel várja mindig a kollégákat.

2. Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltételekkel ( eszközök, segédanyagok stb.)elégedett vagy-e?

Kép:

-         „Kreatív, sokoldalúan használható tornaeszközök széles tárházát mutatták be mentoraink”.

-         „ Rengeteg segédanyagot kaptunk a tanfolyam elvégzéséhez”

-        „ Fantasztikus eszközökkel és ötletekkel találkoztam, ami nagyban segíti a mindennapi munkámat”

-         „ A papír alapú segítség nagyban segítette a vizsgára való felkészülést”

-         „ Az egyszerű eszközök felhasználására sok segítséget kaptam”

-          „ A számomra új eszközöket is kipróbálhattam”

-         „ Maximálisan elégedett vagyok, többet kaptam, mint amennyit vártam”

 

3. Az oktatók felkészültségét értékeld tematikai egységenként

-         I .tematikai egység előadója:  (Romhányi Réka)

-         II. tematikai egység előadója: (Ramocsa Gábor)

-         III. tematikai egység előadója  ( Pektor Gabriella)

Tiszta ötös bizonyítványt kaptunk ! Köszönjük!

Erre a kérdésre összegzésül elmondanám, hogy a kollégák kiemelték a felkészültségünket, szakmai tudásunkat, türelmünket, segítő szándékunkat. Örültek, hogy megosztottuk velük  a gyakorlati tapasztalatainkat is. Mindig feltehették kérdéseiket, amire igyekeztünk megnyugtató választ adni.

4.Az oktatás módszerei mennyiben segítették elsajátítani az oktatás anyagát?

Ennél a kérdésnél egy darab 4-es osztályzatunk volt, a többi kolléga mind ötös érdemjegyet adott.

-         Változatos, tudatosan megválasztott és alkalmazott módszerek, rugalmas hozzáállás jellemezte az egész képzést

-         Sokféleképpen közelítettük meg több kolléga véleménye szerint az egyes anyagrészeket.

-         A tartáshibák anyagrész minél jobb megértése érdekében elég sokat igyekszünk tenni, amit szerencsére a képzésen részt vevő kollégák is értékelnek. Fotók, filmek, anatómiai ábrák segítik az anyagrész jobb megértését. Tudjuk, hogy ez sokak számára nehezebb anyagrésznek bizonyul.

5. Mi jelentett nehézséget?

Erre a kérdésre a már oly sokszor elhangzott és  megszokott választ kaptuk.

„ Tudtuk mire vállalkoztunk, hiszen mindenre kiterjedő megfelelő tájékoztatást kaptunk a képzésről. Ennek ellenére nehéz szívvel hagytuk gyakran ott a családot”

„ A budapesti kiszámíthatatlan tömegközlekedés”

„ A szünetek rövidsége, hogy egymással is megosszuk a gondolatainkat”

„ A kezdeti káoszt, ami a fejemben uralkodott rendbe tenni”

„ A tartáshibák J

„ Rajzírás”

„ Az egész napos koncentrálás a heti munka után”

„ Időt találni a tanulásban való elmélyülésre”

„ Ha valamit szeretnénk, annak a megoldása nem jelenthet gondot. Megoldjuk”

Volt aki hosszabb időre szerette volna elosztani a tanfolyam képzési idejét, kevesebb megtartott órával egy nap és hosszabb szünetekkel.

6. Különösen tetszett:

- „ Az oktatók személyisége, példamutató hozzáállása”

„ Gábor humora, Gabi kedvessége, Réka mosolya”

„ A mi kis csoportunk fantasztikusan összekovácsolódott. Családias hangulat, a gyakorlati órák felszabadultsága”

„ A filléres ötletek, az oktatók lelkesedése, törődése”

-         „Jó volt a sok ismétlés, a nagylabdás napból többet szeretettem volnaJ Réka óráin több „ AHA” élményem volt. A légzésfejlesztés is borzasztó hasznos volt”

-         Tetszett a szervezés a maximális odafigyelés,a folyamatos tájékoztatás, a kapcsolattartás. Végig remek hangulat uralkodott”.

-         A gyakorlatok, játékok színes tárháza, amit be tudok iktatni a mindennapi munkámba”

-         „ A csoport tudásszintjéhez és érdeklődéséhez is alakított oktatás”

 7. Nos és a vizsga???

 

„ Kedvem támadt újra levizsgázni”

„ Jó hangulatú, segítőkész vizsgáztatók”

„ Tényleg arra voltak kíváncsiak, hogy mit tudunk”

„ Megnyugtató volt a vizsga”

„ A vizsgakörülmények megfelelőek, látszott az igényesség az egész vizsga folyamán”

„ Ha tudom hogy ilyen lesz, nem izgulok ennyire”

„ A nagy káosz letisztult a fejemben és megkönnyebbültem. Rengeteg sok jót tanultam, elvégeznem újra”

 

Kedves Honlapot Olvasó J

 

Bescannelnék egy vallomást is, amit a minőségbiztosításhoz csatolt a kolléga…

 

 

  


A Pek-torna XXVII. tanfolyamának minőségbiztosítása                 

A tanfolyam kezdete: 2015. november 21-e

A képzés vége 2016. április 17-én, a vizsga 2016. május 8-án volt.

Létszám 14 fő, hölgyek különféle szakterületről és Budapesten kívül az ország különböző pontjairól.

A kérdések mindig ugyanazok a tanfolyamoknál. A minőségbiztosítást pontozásos értékelő rendszerben dolgoztuk ki, de lehetőséget adunk arra is, hogy kiegészítéseket , megjegyzéseket írjanak hozzá a kollégák. Számunkra ezek az információk nagyon értékesek. A kitöltött minőségbiztosításnak most az összesítőjét olvashatja a honlapunk tanulmányozó kedves olvasó.

 ( Pektor Gabriella tanfolyamvezető)

1.Elégedett vagy-e  a tanfolyam elméleti és gyakorlati óráinak arányával, a tananyag elrendezésével?

14 főből 14 ötös értékelést kaptunk.

Kiegészítések :

- Teljes mértékben jó volt, hogy amit elméletben átvettünk, rögtön kipróbáltuk a gyakorlatban

- Remek, arányosan elosztott tananyag

- Nagyon jól egymásra épült az elmélet és a gyakorlat.

- Jó volt az anyag különböző módon való megközelítése

- Teljesen elégedett vagyok a tananyaggal. A vizsgán nem volt olyan kérdés, amiről nem tanultunk a tanfolyamon.

- A gyakorlati órák humorosak, élvezetesek, jó hangulatúak voltak.

-    Az elméletet mindig követte a gyakorlat, az elméleti és gyakorlati órák mindvégig illeszkedtek egymáshoz, ez segítette az elmélet megértését. 

2. Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltételekkel ( eszközök, segédanyagok stb)elégedett vagy-e?

14 főből 14 ötös osztályzat

- Sehol nem kaptam még ennyi írásos anyagot.

-….néha már sok is volt J, hogy csak kaptuk, kaptuk és kaptuk a sok fénymásolatot

- Lelkiismeretes, alaposan átgondolt tananyag átadása valósult meg.

-  Csillagos ötös!Rendkívüli tárgyi feltételek!

- Az eszközöket kipróbálás után az oviba is megvettem

- Köszönöm az e-mailben elküldött rengeteg anyagot.

- Az adott órához mindig megkaptuk az írásos anyagot.

 

 

  Kedves Kolléga, aki a honlapunkat olvasgatod!

 Egy kis kiegészítés magyarázat a részemről:

A képzés helyszíne számomra nagyon kedves. Az egyik gyermekem ebben az épületben töltötte el óvodás éveit sok-sok szeretetben. Valóban igyekszünk a lehető legnagyobb kényelmet biztosítani a képzésünkre jelentkezőknek, de ez nem egy oktatási központ kihajtható asztalkás székekkel Ez azonban eddig nem jelentett soha gondot.. Az elméleti órákat is nagyon gyakran megszakítjuk és azonnal kipróbáljuk a hallottakat a gyakorlatban is.

Egy korábbi tanfolyami csoportunk remek ötlete volt a közös e-mail cím létrehozása. Ez valóban segíti az egymás közötti még hatékonyabb információ áramlást.

3. Az oktatók felkészültségét értékeld tematikai egységenként

I .tematikai egység előadója:  (Romhányi Réka)

II. tematikai egység előadója: (Ramocsa Gábor)

III. tematikai egység előadója  ( Pektor Gabriella)

14    főből 14 kolléga egyöntetűen ötös osztályzatot adott nekünk.

Kiegészítések:

- Az oktatók felkészültek voltak, tudásukat szakszerűen adták át.

- Mind remek emberek és szakemberek vagytok!

            - Szuper felkészült, segítőkész  és inspiráló mind a három oktató

            - Szakmailag a legmagasabb szinten hitelesek

            -… látszott rajtuk a maximális tudás, az az alázat, ahogy megpróbálták nekünk átadni   a tudásukat

            -….nagyon tapasztaltak és szívvel-lélekkel a szakmájuknak élnek

-….sokat tanultam tőlük és még szívesen folytatnám a tanulást, hogy gazdagabb legyen a tudásom

4.Az oktatás módszerei mennyiben segítették elsajátítani a továbbképzés anyagát? 

Tizennégy darab 5-ös osztályzatot kaptunk

- Az oktatás módszerei a továbbképzés anyagát teljes körűen segítették elsajátítani, hiszen az oktatók az anyagot szemléltették, magyarázták, bemutatták és gyakoroltatták

-…különböző szemléltető eszközökön és eszközökkel kaptunk segítséget

- Mind a tanítás, mind a tanulás módszerét igyekeztek a képzés hallgatóinak átadni, képi illusztrációval is.

- Jó volt, hogy sokat ismételtünk

Annyi kiegészítést fűznék hozzá, hogy a igyekszünk nagyon sok az életből vett példával (video felvételek, órarészletek) még életszerűbbé tenni az elsajátítandó anyagot.( Pektor Gabriella)

5.Mi az, ami számodra a továbbképzés alatt a legnagyobb nehézséget jelentette?

A kollégák többsége családos ember és munka mellett végzi a képzést. Nem könnyű ennyi helyen megfelelni. A budapesti közlekedés továbbra is nagyon sokszor okozott gondot számunkra, de ezt mindenki számításba vette, főleg ha előre tudtuk… ( Pektor Gabriella )

-          Nekem nem volt nehézségem ( ketten is írták)

-          A vasárnapi képzések fárasztóak voltak, a szombatiak kevésbé( ketten is írták)

-          Az anyagmennyiség rendszerezése ( ketten is írták)

-          A szünetek hamar elteltek az órák között

-          A január, február sűrű volt ( ketten is írták)

-          A családtól való elszakadás,  a sok utazás nem a szívem csücske

-          A vizsgázás és az arra való felkészülés lelkileg nehéz volt

-          A család mellett nehéz volt a felkészülés

-          Az anatómiai rész, de bevallom ezt még soha nem tudták nekem ilyen jól elmagyarázni

6.A tanfolyam során mi volt az, ami különösen tetszett Neked?

- Minden!!!

- A családias légkör, A kávé, nasi, a szünetekben való beszélgetések és közben sokat tanultunk is.

- Nagyon sok játékot tanultunk és sokat játszottunk .Számomra mind a családban, mind a munkahelyen fontos szerepe lesz. A kipróbált játékok jobban rögzülnek. ( a játékokat többen is írták)

- A tanfolyam során sok hasznos ismeretanyaggal, tudással gazdagodtam, amit a munkám során hasznosítani tudok.

- Gábor humora fergeteges. Folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal  támasztotta alá az átadni és megtanítani kívánt ismeretanyagot, ami nagyban hozzásegített ahhoz, hogy az anatómiát megszeressem.

- Réka gyakorlatainál kipróbálhattuk  átélhettük saját korlátaink határait és azok leküzdését. Gabival pedig, mint második anyánk a szakmai tudás mellett a folytonos lelkesedés és buzdítás, bíztatás hatására a tanfolyam végén mi is elhisszük, hogy ezt a tudást, amit átadott nekünk, méltán és kellőképp kreatívan tudjuk kamatoztatni a saját szakterületünkön. Köszönöm min a három előadó lelkiismeretes munkáját.

- Legjobban Réka órái tetszettek. Nagyon örülök, hogy megismerkedhettem vele.

- A nagyon sok gyakorlati példa, ötlet, amit beépíthetek a munkámba

- A gyakorlati órákon szerzett élmények, a saját megtapasztalás

- A csoport és az oktatók összehangolódása. Maximális odafigyelés

- Nagyon élményszerű, sokoldalú ismeretanyagot kaptunk. Változtatni szerintem nem szükséges semmin.

7.A tanfolyam zárásával ( vizsga) kapcsolatos észrevételek:

-  Izgultam, de semmi váratlan nem ért. Azok a kérdések szerepeltek, amit megbeszéltünk

-  Emberséges, nyugodt vizsga volt ( többen is írták)

-  Megnyugtató , meghitt, barátságos légkörben és környezetben vizsgáztunk.( többen is írták)

 - Minden igényünket kielégítő, felkészült oktatókkal vizsgázhattunk.

-  Csak pozitív érzéseim vannak a vizsgával kapcsolatban” ( többen is írták)

-  Én nagyon izgultam…főleg a szóbeli vizsgán. A vizsgák gördülékenyen folytak.

-  Vizsgáztatók korrektek, segítőkészek voltak. A vizsga anyaga teljesen a tanult tudásunkra épült

-  Sokat kellett írni, nagyon oda kellett figyelni, hogy a kérdésekre válaszolja

- A vizsgára sok segítséget kaptunk már korábba

- Réka segítő, rávezető kérdései oldották a feszültségemet…

- A szóbeli vizsgán ( Rékánál) jobban szerettem volna egyedül lenni, zavart, hogy a többiek beleszóltak.

Köszönjük az értékeléseket!


A Pek-torna XXVI. tanfolyamának minőségbiztosítása                 

A tanfolyam kezdete: 2015. szeptember 5-e

A képzés vége 2016. január 17-én, a vizsga 2016. február 14-én volt.

Létszám 15 fő, hölgyek különféle szakterületről és Budapesten kívül az ország különböző pontjairól.

A kérdések mindig ugyanazok a tanfolyamoknál. A minőségbiztosítást pontozásos értékelő rendszerben dolgoztuk ki, de lehetőséget adunk arra is, hogy kiegészítéseket , megjegyzéseket írjanak hozzá a kollégák. Számunkra ezek az információk nagyon értékesek. A kitöltött minőségbiztosításnak most az összesítőjét olvashatja a honlapunk tanulmányozó kedves olvasó, de kérésére bármikor örömmel és mondhatom büszkén megmutatjuk az eredeti dokumentumokat is.

( Pektor Gabriella tanfolyamvezető)

 1.Elégedett vagy-e  a tanfolyam elméleti és gyakorlati óráinak arányával, a tananyag elrendezésével?

15 főből 15 ötös értékelést kaptunk.

Kiegészítések :

-         az elméletet mindig követte a gyakorlat, az elméleti és gyakorlati órák mindvégig illeszkedtek egymáshoz

-         a témák egymásra épültek

-         nagyon sokat kaptunk az elmélet és a gyakorlat terén

-         mindent kipróbáltunk a gyakorlatban és apró módosítások segítették a differenciált alkalmazást is

-         minden alkalommal alaposan kidolgozott ismeretanyagot kaptunk (kinyomtatott segédanyagok , elhangzott előadások)

-         plusz ajánlások, forrásmegjelölések kiegészítésként ( könyvek, fejlesztő eljárások, terápiák, eszközök stb.)

-         az órák elosztása jó

-         sokat segítettek a képek, és a P. P-os emlékeztető anyagok

-         a jegyzeteim és a mellé kapott anyagok évekig segíteni fogják a munkámat

2. Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltételekkel ( eszközök, segédanyagok stb)elégedett vagy-e?

15 főből 15 ötös osztályzat

- „Megszámlálhatatlan segédanyag: CD, DVD, P. P-os emlékeztetők, képek, kölcsönözhető könyvek színvonalas és hasznos tárgyai voltak a tanfolyamnak”

A diás ( P. P-os emlékeztetőket több kolléga is külön kiemelte, mint óriási segítséget az anyag felidézéséhez és megszilárdításához.

Szívből örülünk ( Pektor G.)

3. Az oktatók felkészültségét értékeld tematikai egységenként

I .tematikai egység előadója:  (Romhányi Réka)

II. tematikai egység előadója: (Ramocsa Gábor)

III. tematikai egység előadója  ( Pektor Gabriella)

15 főből 15kolléga egyöntetűen ötös osztályzatot adott nekünk.

Kiegészítések:

-         „Mindhárman különböző egyéniségek, szakterületükön kiemelkedő munkásságukkal színesítették a hétvégéinket”

-         „ Mindenkinek ilyen oktatókat kívánok! Örülök, hogy a tanítványuk lehettem”

-         „ Szívüket, lelküket beletették a képzésbe. Gábortól tartottam az elején, de kellemesen csalódtam”

-         „ Én ünnepélyesen létrehozom  „ csillagos ötös „ felső kategóriát”

-         „ Réka pozitív kisugárzása, Gábor hatalmas szaktudása és Gabi mindent átölelő ( varázsló) személyisége maradandó tudást nyújtott”

-         „ Szívvel, lélekkel, magas fokú szaktudással adták át az anyagot”

-         „ Érdekesek, jól felépítettek voltak az órák”

-         „ Mind a három oktató megadott mindent az ő részének elsajátításához”

-         „ Köszönöm Rékának, hogy akaratlanul is ráirányította a figyelmemet a gyengeségeimre ( keresztcsatorna gyakorlatok) azóta ha tehetem, gyakorlok”.

-         „Ha most állnék a pályaválasztás előtt, lehet, hogy gyógytestnevelő lennék, de olyan szemléletű és hozzáállású, mint Gábor”

- „ A kapcsolódó mozgásanyag több oldalról is megközelíti az elméletet, segíti a jobb megértést”

4.Az oktatás módszerei mennyiben segítették elsajátítani a továbbképzés anyagát? 

Tizenöt darab 5-ös osztályzatot kaptunk

Kiegészítések:

„ A többszöri ismétlés nagyon hasznos volt”

„ A tanfolyam gyakorlatorientáltsága segítette az elméleti rész jobb megértését, a tanulást”.

„ A P. P-os anyagok, emlékeztetők nagyon jó mankók voltak. Leginkább ezek segítettek a felkészülésben, amikor újra átlapoztam őket. A levetített videók és szemléletes kiegészítések is sokat segítettek”

„Az oktatók mindent megtesznek, hogy megtanítsanak „látni”, s ha elég nyitott valaki hozzá, felnyílik a szeme. Szerintem mindenki megértheti az anyagot, mert olyan sok szempont szerint nyújtanak segítséget, hogy akinek nehezebben megy,a végén az is boldogul.”

„ A tanulást segítő módszereket alkalmaztak: szóbeli, gyakorlati, írott, kivetített, videón lejátszott anyagból is ismereteket kaptunk”

„ Gabi lendülete, mindenre kiterjedő figyelme irigylésre méltó! Érdekesnek találtam a kórházi munkájából vett példákat, hitelessé tette számomra az ott elért sok szép eredményt”

„ Az oktatás módszerei a továbbképzés anyagát teljes körűen segítették elsajátítani, hiszen az oktatók az anyagot szemléltették, magyarázták, bemutatták és gyakoroltatták”

5.Mi az, ami számodra a továbbképzés alatt a legnagyobb nehézséget jelentette?

A tanfolyam vezető megjegyzése:

A kollégák többsége családos ember és munka mellett végzi a képzést. Tudjuk, ez bizony nem könnyű ennyi helyen megfelelni. A közlekedés nagyon sokszor okozott gondot ebben az időben számunkra országszerte, de ezt mindenki számításba vette, főleg ha előre tudtuk…

„ Talán, hogy kevés volt az előzetes tudásom, emiatt rengeteg új dolgot kellett befogadnom, megtanulnom. Ehhez azonban a tanfolyamon megadták a maximális segítséget. Azt gondolom, hogy a legnagyobb nehézség ezután következik, amikor elengedik a kezünket és önállóan kell alkalmaznom a megszerzett tudást.”

  A sok papír ( kinyomtatott segédanyag) rendszerezése, pontosabban a rendszer megtalálása. Ezt a saját hibám okozta”

„ A nehézséget saját magam okoztam saját magamnak. Olvashatatlanul jegyzeteltem illetve nem lapokra, hanem füzetbe írtam”

„ Nem a tanfolyam alatt, hanem utána lesz nehéz  a sok- sok ötletet jól rendszerezni és könnyűvé tenni halmozottan sérült tanítványaim számára-de már dolgozom rajta. Elég időt szakítani ( áldozni) az elméletre. Sajnos öregszem”

„ Élveztem a továbbképzés minden napját, nem igen tudnék olyat mondani, ami nehézséget okozott”

„ Számomra az anatómiai részek voltak nehezebben tanulhatók, de Gábor mindent megtett, hogy könnyebben emészthető legyen ez a rész is. Videókat, képeket hozott, saját testünkön tapasztalhattuk meg pl. az izmaink működésének sajátosságait”

„ Gábor anyagrészeinek elsajátítása”

„ A távolság…illetve az, hogy szinte minden hétvégén jönni kellett. Nekem kényelmesebb lett volna, ha hosszabb ideig is ( teljes tanévben), de ritkábban kellett volna jönni”

„ Eleinte nehéz volt az órák anyagának rendszerezése”

„ Közlekedés…jön a vonat vagy nem, áll-e a Metró vagy sem ”

„ Az utazás nem is nehézséget jelentett, hanem egy állandó izgalmat, hogy időben megérkezzek és a visszafelé  menő vonatot is elérjem”

  Magamból fakadóan a rengeteg impulzus feldolgozása, rendszerezése, ami valóban kaotikusnak tűnik, míg le nem tisztul és elhelyezhető az ismereteim között. Még tart a folyamat…”

6.A tanfolyam során mi volt az, ami különösen tetszett Neked?

- A családias légkör, a mindenkire kiterjedő figyelem, a csoporttársak összetartása és segítő szándéka, akik különböző szakterületről jöttek.

- A közvetlen és felkészült oktatók.

- A hospitálási nap!!!

- Folyamatosan építem be a munkámba a gyakorlatokat

- A fantasztikus mennyiségű gyakorlat anyag

-A különböző fejlesztő eszközök  kipróbálásának lehetősége

- A sokoldalú szemléltetés

- Az elmélet gyakorlatba ágyazása

- „Már úgy érzem képes vagyok arra, hogy észre vegyem a tartáshibákat”

- „ Szívem csücske a nagylabdás nap illetve Gábor „ Zokni tornája”. Réka óráján pedig bebizonyosodott, hogy bizony van hova fejlődjek”

- „ A munkám, a foglalkozásaim felépítése sokkal jobb, tudatosabb gondolkodtatóbb a tanfolyam hatására”

- Kiemeltem a gyermek van a központban a maga teljes egészében ( játékok, feladatok, eszközök)

- Igényes tanfolyam, szemléletváltozás a mozgásfejlesztésben

- „ Unicum, hogy figyelembe veszi valaki, hogy a vidéken élő, de Budapesten tanulni akaró embereknek milyen nehézségei adódhatnak. Köszönjük ezt a fajta hozzáállást”.

- „ Kedves mosolygós, emberi kapcsolatok”

- „Kiemelném a páratlan emberközpontúságot, empátiát, odafigyelést, amit kaptunk az egész tanfolyam alatt”

- „ Értelemileg és érzelmileg egy sokat nyújtó tanfolyam részese lehettem…”

7.A tanfolyam zárásával ( vizsga) kapcsolatos észrevételeid:

- „ Izgultam, de semmi váratlan nem ért. Azok a kérdések szerepeltek, amit megbeszéltünk”

- „ Emberséges, nyugodt vizsga volt”

- „ Megnyugtató környezet”

- „ Csak pozitív érzéseim vannak a vizsgával kapcsolatban”

- „ Én nagyon izgultam…de erre is külön figyeltek az oktatók”

- „ Vizsgáztatók korrektek, segítőkészek voltak. A vizsga anyaga teljesen a tanult tudásunkra épült”

- „ Sokat kellett írni, nagyon oda kellett figyelni, hogy a kérdésekre válaszoljak, de elég volt az idő”.

 

Köszönjük az értékeléseket!


Minőségbiztosítás XXV-ös Pek-tornás tanfolyami csoport

2014 október 4-től 2015 március 21-ig voltunk együtt a csoporttal.

Magamban úgy emlegettem ezt a jubileumi csoportot, mint egy örömteli gyermekáldást , amire nem számítottam.

2014. nyár közepére beteltek a helyek a szeptemberi indítású tanfolyamunkra. Ennek nagyon örültünk, de ott volt még egy csoportra való kolléga a „ várólistán” aki ránk szavazott és a mi képzésünket választotta. Rékával, Gáborral ( előadótársaim) úgy döntöttünk, hogy október 4-én elindítunk még egy képzést. Így lett ez a kedves és lelkes csapat:

A csoport létszáma 10 fő volt. Csak hölgyek. Ismét várjuk a lelkes férfiakat is!

 

1.Az elméleti és gyakorlati órák arányával mindenki elégedett volt. Bizonyítványunk ennél a kérdésnél szín jeles lett.

Ketten megjegyzést is fűztek hozzá:

Jól átgondoltan épül egymásra az ismeret, ezt később éreztem meg.”

„ Nagyon jó volt, hogy az elméletet még aznap gyakorlat követte” 

2. Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltételekkel elégedettek voltak-e a kollégák?

10-ből 10 kollégától kaptunk 5-ös érdemjegyet.

- „Rengeteg színvonalas segédanyagot kaptunk”

„ A tárgyi feltételek kitűnőek. Részletesen kidolgozott finom motorika segédanyag, a tornaterem felszereltsége kiváló”

- „Bámulatos eszköztár, de arra is láttunk jó példát, hogyan lehet ennek hiányában eredményesen, hatékonyan fejleszteni”.

3. Vélemények az  oktatók felkészültségéről:

  10 véleményből a 3 előadónál 3 X 10  ötös érdemjegyet kaptunk

  „ Minden előadó nagy elméleti tudással és rengeteg szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ez a kettősség teszi a tanfolyamot igazán sikeressé és jól használhatóvá, mivel remekül át is tudják adni a hallgatóknak”

„ …sok az ismétlési lehetőség, minden kérdésre részletesen válaszolnak. Minden résztvevőre egyéni figyelmet fordítanak. Segítőkészek és nagyon emberségesek, empatikusak az egyéni élethelyzetekre”

4-es kérdés az oktatás módszereiről kért visszajelzést.

A tanfolyamunkat 2003 óta folyamatosan indítjuk. Igyekszünk mi oktatók is megújulni, tekintetbe venni a csoport összetételét ( szakmailag, előképzettség terén, hölgyek és a férfiak aránya stb.) Leginkább pedig lépést tartani a közben megváltozott világgal és legfőképpen a megváltozott gyermekanyaggal, akiket már a régi módszerekkel nem lehet a legtöbb esetben fejleszteni.

10 véleményből 9 ötös érdemjegyet kaptunk és egy 4-es osztályzatot.

Néhányan megjegyzésekkel, javaslatokkal egészítették ki ezt a kérdést ill az egyéni problémájukat is megemlítették.

„ Könnyebb lett volna, ha akár videón is, de láthattam volna a tanfolyam elején egy foglalkozást Gabitól, némi szóbeli magyarázattal kiegészítve” ( Pl. 20 perces összevágással a tartáshibákról, vagy a Mozgáskottáról

„Az anyag mennyisége olyan nagy, hogy kavarog az ember fejében. Talán gyakorlatvégzés közben még többször kellene felhívni a figyelmet, hogy mi mire hat és mire jó”

„Több oldalról megerősített (szóbeli, gyakorlati, írott, kivetített, lejátszott anyagból) ismereteket kaptunk”

„ Rendkívül gyakorlatias, bármikor kérdezhettem ha valami nem volt számomra érthető”

Nehézséget jelentettek a kollégáknak a következő dolgok:

-         Volt, akiknek semmi, hiszen az előre kiszámítható dolgokat jeleztük a tájékoztatóban és senkit nem ért ezért meglepetés ( közlekedés, parkolás, lefoglalt hétvégék, nagy anyagmennyiség stb.).

-          Tudjuk, hogy nehéz felnőttként, munka és család mellett tanulni és okosan beosztani azt az időt, ami mindenkinek csak 24 órából áll.

„ Talán túl sok az anyag, DE hasznos!”

„A rossz tömegközlekedés”  ( A metró felújítási munkálatai)

„ A rendszerezés, de a tanfolyam végére teljesen áttekinthetővé vált az anyag”

„ Gábor tananyaga előképzettség híján nehezen tanulható és érthető volt az elején, de a végére kitisztult”

„ A rendszerezés és az elméleti anyag rögzítése. Nehéz volt összegereblyézni 1-1 témához tartozó anyagrészt”

6-os kérdés, ami különösen tetszett a kollégáknak:

-         „Az elmélet és a gyakorlat aránya nagyon jó”

-         „Örültem a sok segítő szándékú kollégának a csoporton belül”

-         „ Sok gyakorlat tetszett” ( ezt sokan írták)

 

-         „A nagylabdás nap élmény dús nap volt, nem is tanulás volt, hanem egy nagy játék”

-         „Különösen tetszett a játékosság, sokszínűség és a gyakran használt zene és dal a foglalkozásokon”

-         „Tetszett a nyílt nap és az előadók gyakorlati órái a tornateremben”

-         „Szemléletmód váltás a mozgásfejlesztésben”

-         „ Sok segítséget kaptunk a tanfolyam ideje alatt”

-         Ez egy  igényes, minőségi továbbképzés”

 

A tanfolyamvezető ( Pektor Gabriella) megjegyzése:

Tiszteletben tartjuk mindenki véleményét és igyekszünk ezeket mindig figyelembe  is venni és ha indokolt, akkor törekszünk változtatni is rajta.

A csoportok összetétele általában heterogén és az idő múlásával, tapasztalataink gyarapodásával, olyan mennyiségű anyag gyűlik össze bennünk , hogy nehéz gondolatainkat kordában tartani. Egy hallgatónak az volt a véleménye, hogy az általam tartott órák gyakorlati anyaga túl sok volt és ha „ kevesebbet és rendszerezettebben mutat meg, akkor az, nagyobb hatást ér el, jobban tanulható és kapcsolható Gábor és Réka anyagához”

Én, a magam részéről nagyon tudatosan törekszem arra, hogy gyakorlataim még „ emészthetőek” legyenek és  folyamatosan visszacsatolunk egymás anyagához.

Őszinte véleményét köszönöm, tiszteletben tartom, de bevallom, picit értetlenül fogadtam.

Nos , amitől mindenki fél…a vizsga. Íme a vélemények:

A tanfolyam összetett vizsgával zárul, az épületen belül több helyszínen.

Mit mondtak/ írtak a kollégák az itt szerzett élményeikről?

-         „Jó hangulatú, közvetlen, jól szervezett”

-         „ Korrekt, jó szándékú vizsgáztatás”

 

-         „Valóban kár volt izgulni, segítőkész vizsgáztatókkal könnyű”

 

-         „Olyan volt, amire számítottam, hiszen a tanfolyam alatt alaposan felkészítettetek a vizsgakérdésekre”

-         „Őszintén szólva rosszabbra számítottam, aki tanul, annak sikerül”

-         „Réka vizsgáztatása nagyon emberi”

-         „Jó, hogy lehetett választani az egyik vizsgánál, hogy szóbeli vagy írásbeli vizsgát tegyek”

-         „Egy kicsit az írásbelinél rövid volt az idő”.

-         „Korrekt, reális értékelés a vizsga végén”

 

Köszönjük a véleményeket!


Minőségbiztosítás XXIV-es Pek-tornás tanfolyami csoport

2014 szeptember 20-tól 2015 január 24-ig voltunk együtt a csoporttal.

A csoport létszáma 17 fő volt. Csak hölgyek. Ismét várjuk a lelkes férfiakat is!


1.Az elméleti és gyakorlati órák arányával mindenki elégedett volt. Bizonyítványunk ennél a kérdésnél szín jeles lett. Sok kolléga kiemelte a tanfolyam gyakorlatközpontúságát, az órák jó hangulatát és azt, hogy az elmélet alkalmazását azonnal megtapasztaltuk a gyakorlatban is.

2. Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltételekkel elégedettek voltak-e a kollégák?

17-ből 16 kollégától kaptunk 5-ös érdemjegyet, egy kolléga négyest adott.

- „Rengeteg segédanyagot kaptunk”

- „Bámulatos eszköztár, de arra is láttunk jó példát, hogyan lehet ennek hiányában eredményesen, hatékonyan fejleszteni”.

- „Köszönet a sok szakirodalomért”( házi könyvtárunk van, amiből kölcsönözni lehet).

-  „Sok játékot és annak elkészítését tanultuk meg”.

- „Rengeteg segédanyagot kaptunk, a felkészülésnél szinte már elvesztünk benne”.

- „Külön köszönet a CD-kért és a DVD-ért ( ez egy újítás a képzésnél, Gábor javaslatára, a kollégák nagy örömére).

3. Vélemények az  oktatók felkészültségéről:

  17 véleményből a 2 előadónál 17 ötös érdemjegyet kaptunk

  17 véleményből az egyik előadónál 16 ötös érdemjegy és egy 4-es született.

 

4-es kérdés az oktatás módszereiről kért visszajelzést.

A tanfolyamunkat 2003 óta folyamatosan indítjuk. Igyekszünk mi oktatók is megújulni, tekintetbe venni a csoport összetételét ( szakmailag, előképzettség terén, hölgyek és a férfiak aránya stb.) Leginkább pedig lépést tartani a közben megváltozott világgal és legfőképpen a megváltozott gyermekanyaggal, akiket már a régi módszerekkel nem lehet a legtöbb esetben fejleszteni.

17 véleményből 15 ötös érdemjegyet és 2 db négyest kaptunk

Sokan megjegyzésekkel, javaslatokkal egészítették ki ezt a kérdést ill. az egyéni problémájukat is megemlítették.

-          A rengeteg fénymásolat, e-mail, könyv először ijesztőleg hat. Jó, hogy ugyanarra a témára többször visszatértünk”( ezt többen is megemlítették).

Az egyik négyes érdemjegyet adó kolléga kiegészítésként odaírta:

-          „Egyéni problémaként értékelem,hogy sajnos folyamatosan nem tudtam készülni.”

 

-          Összehangolni a tanfolyam végére a nyomtatott és az e-mailben kapott anyagot számomra nehézséget jelentett.

Volt egy kolléga, aki még azt is hozzáfűzte, hogy kiben mit csodál.

„ Réka: „nyugodtság, összerendezettség”

„ Gábor:, józanság, nyers őszinteség”

„ Gabi: „elsöprő lelkesedés és lelkiismeretesség”

5-ös kérdés

Nehézséget jelentettek a kollégáknak a következő dolgok:

-          Volt, akiknek semmi, hiszen az előre kiszámítható dolgokat jeleztük a tájékoztatóban és senkit nem ért ezért meglepetés ( közlekedés, parkolás, lefoglalt hétvégék, nagy anyagmennyiség stb).

-           „ Az elmélet és a gyakorlat összehangolása, rendszerezése” ( ezt hárman is írták)

-          „ Két napos képzési napok”( két alkalommal volt ilyen).

-          „ Újból visszaállni a tanulásra, de ez így utólag pozitív”

-          „ Utazás, pontos érkezés”, de megérte!

-          „ A megszokott módon anyaként, óvónőként is helytállni”

-          „ Kicsit messze van Budapest ”

-          „ Az időbeosztás”

-          „ Kevesebbet tudtam a szüleimhez hazautazni”

-          „ A családomtól távol lenni”

Tudjuk, hogy nehéz felnőttként, munka és család mellett tanulni és okosan beosztani azt az időt, ami mindenkinek csak 24 órából áll.

6-os kérdés, ami különösen tetszett a kollégáknak:

-          „Az elmélet és a gyakorlat aránya nagyon jó”Jobb lenne, ha a szünetek hosszabbak lennének …”

Megértjük.

A szünetek 15 percesek és egy 20 perces ebédszünet van. Ki kell használjuk a képzési napokat, mert a kollégák Budapestre történő utazása is nagyon sokba kerül.

 

-          „Örültem a sok segítő szándékú kollégának a csoporton belül”

-          „ Sok gyakorlat tetszett” ( ezt sokan írták)

-          „ A tanfolyam alatt végig azokat a részeket erősítették elméletben és gyakorlatban, ami a végére követelmény lesz”

-          „ Nagyon tetszett a sok játék, amely két egyszerűen, házilag is el lehet készíteni,tovább lehet gondolni, fejleszteni, jól alkalmazhatóak a mindennapi testnevelésben is” (hasonló gondolatokat  többen is írtak).

-          „ A hospitálási nap nagyon tetszett!!!Más dolog hallani a dolgokat és más élőben látni, hogy mennyire élvezték a gyermekek”

-          „Hasznos a sok kitekintés más terápiás utak, módok felé. A rengetek kölcsönözhető szakirodalom megismerésének lehetősége. Segítséget jelentettek címek, nevek, honlapok, amelyek a munkánkhoz szükséges lehet”

-          „A DVD-s anyag nagyon hasznos volt!!!”

-          „ Nagy tudású emberektől tanulni mindig inspiráló. A csoport légköre, hangulata kiváló volt”

-          „Azok  a napok tetszettek a legjobban, amelyek egy téma köré csoportosultak ( elmélet + gyakorlat)”

Nos , amitől mindenki fél…a vizsga. Íme a vélemények:

A tanfolyam összetett vizsgával zárul, az épületen belül több helyszínen.

Mit mondtak/ írtak a kollégák az itt szerzett élményeikről?

-          „Jó hangulatú, közvetlen”

-          „Humánus”

-          „Korrekt nem kellemetlen”

-          „Valóban kár volt izgulni”

-          „Az oktatók kedvesek, segítőkészek”

-          „Alapos,emberséges”

-          „Pozitív élménnyel zárult, pedig nagyon izgultam”

-          „Olyan volt, amire számítottam, hiszen a tanfolyam alatt alaposan felkészítettetek a vizsgakérdésekre”

-          „Őszintén szólva rosszabbra számítottam, aki tanul, annak sikerül”

-          „Rékánál jó hangulatban telt a vizsga, személyes volt,érdekelte,hogy ki és hol dolgozik, mekkora gyermekekkel foglalkozik? Az írásbeli nehéz volt.”

-          „Barátságos, emberi”

-          „Jó, hogy lehetett választani az egyik vizsgánál, hogy szóbeli vagy írásbeli vizsgát tegyek”

-          „Egy kicsit az írásbelinél rövid volt az idő”.

-          „Az írásbeli feladatok sem okoztak meglepetést”.

-          „Valóban kár volt izgulni!”

Köszönjük a véleményeket!


Minőségbiztosítás- Elégedettségi kérdőív összesítése Pek-torna XXIII. Csoport

2014. febr. 16- június 7-ig voltunk együtt. A vizsga június 22-én volt

(18 véleményt tartalmaz)

A kérdőívet a szokásos pontozásos értékelő rendszerrel lehetett kitölteni, de természetesen itt is lehetőség volt a vélemények részletes kifejtésére.

(Pontozásos értékelő rendszer ebben az esetben: 5, 4, 3, 2, 1. A legjobb az 5 pont, a legkevesebb pedig az 1).

1.Elégedett vagy-e  a tanfolyam elméleti és gyakorlati óráinak arányával, a tananyag elrendezésével? 

Büszkén mondhatjuk, hogy csak ötös érdemjegyet kaptunk néhány kiegészítéssel:

-          Nagyon élveztem az egész tanfolyamot, a gyakorlati rész szuper volt! A 120 óra egy pillanat alatt elrepült, még kevés is volt.

-          Nagyon örültem, hogy az elméletben hallott anyagot a gyakorlatban is kipróbálhattam

-          Kicsit sok volt egyszerre, de rengeteget tanulhattam belőle.

-          Nagyon jó arányban volt az elmélet és a gyakorlat, valamint a többször elismételt, a tananyag legfőbb gerincét adó ismeretek rendszerezése

-          A gyakorlati órák maximálisan segítették az elméleti anyag elsajátítását, megértését, elmélyítését.

-          …minden elméletben tanult dolgot ki is próbálhattunk, megtapasztalhattunk. Az elméleti anyag összetett, de a gyakorlati órákkal érthetőbb, könnyen emészthetőbb lett.

-          A tanfolyam felépítése nagyon jó. Az elméleti részt a gyakorlatban is megtapasztalhattuk.

2. Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltételekkel (eszközök, segédanyagok stb.)elégedett vagy-e?

Tényleg csak ötös érdemjegyet kaptunk

Kiegészítések:

- Soha, sehol nem kaptam ilyen mennyiségű segédanyagot. Néha már túlzásnak is éreztem ilyen mennyiségű anyagot ilyen szinten a kezünkbe adni, de bevallom a munka és a család mellett ez nagyon is jól jött. Az eszközök tárháza is végtelen, ha negyed ennyi eszközöm lehetne, már örülnék.

- A segédanyagok a további munkám során is segítséget, útmutatót nyújtanak. ( ezt többen is írták).

- A „tárlatvezetés” szuper volt

    Némi magyarázat: Ez azt jelentette, hogy a képzés helyszínén rengeteg szemléltető ábrát, fotót helyeztünk el, melyeket folyamatosan cserélgettünk az adott témának megfelelően. Én pedig ( a tanfolyam vezetője) a kollégákat, mint egy múzeumi idegenvezető vittem szobáról-szobára, képről-képre és segítettem elemezni a látottakat. Vehetjük úgy, hogy ez is egy oktatási módszer :

- A segédanyagok rengeteg hasznos információt tartalmaznak. Nagyon elégedett vagyok.

. A vázlatok , a P.P-os emlékeztetők, a „ fiókok”  segítették a rendszerezést. Külön köszönöm, hogy Gabi figyelt az egyéni igényekre is.

-          A szakkönyvek könyvtára is jó volt ( kölcsönzési lehetőség volt)

-          A bőség zavarában küszködtem…

3.Az oktatók felkészültségét értékeld tematikai egységenként!

18 válasz három előadóra, ebből egy db. 4-es osztályzat. A kolléga aki négyest adott egyikünkre, meg is indokolta a válaszát. Úgy érzi, hogy idézem szavait:

A tételek kidolgozása során volt, amihez kevés anyagot találtam,máshonnan pótoltam, de lehet, hogy én vagyok a maximalista” köszönjük ezt az észrevételt is.

Ugyanennek a kollégának a szavaival folytatnám tovább:

  „ Olyan előadókkal találkozhattam, akik nem sajnálták átadni tudásuk legjavát!!! Ez ritka!Felkészült, nagy tudású, önzetlen emberek, akiknek köszönettel tartozom. Minden kérdésemre választ kaptam, minden anyagrészt maximálisan leadtak”.

-          Ramocsa Gábor külön figyelt arra, ha lankadt a csoport figyelme, új ingerekkel élénkített bennünket

-          Sok ötletet kaptam a gondolkodtató testnevelés területén

-          Gábortól féltem, de jó előadó és jó humorú ember!

 

4.Az oktatás módszerei mennyiben segítették elsajátítani a továbbképzés anyagát?

                                        18 db ÖTÖS!!! érdemjegy.

„Abszolút”. A gyakorlatközpontúság számomra a legeredményesebb pedagógiai módszer”

-„ Legnagyobb erénye a tanfolyamnak, hogy gyakorlati képzést is ad”

- „ Számomra nem jelentett nehézséget a hétvégi képzési nap, mert szívesen jöttem és sok új dolgot tanulhattam. Más szemmel nézem a testnevelés órát, a tanultakat be fogom építeni a következő tanévben az óráimba”

 

5. Mi az, ami számodra a továbbképzés alatt a legnagyobb nehézséget jelentette? 

-          A sok információ összerendezése ( többen is írták)

-          Az órák közti szünetek rövidsége

-          Az anatómiai rész (hárman is írták)

-          Az email használata, az interneten átküldött anyagok letöltése

Megjegyzés: A tananyagunk jobb megértésére törekszünk mind a hárman előadók. Vannak bizonyos szemléltető anyagok, dokumentumok, amelyek korábban még nem voltak és igen terjedelmesek. Ezeket szoktuk elektronikus úton átküldeni.( Gabitól )

-          A korán kelés

-          A hétvégi képzés

-          A gyakorlatok elsajátítása ( mit-hogyan mire + az izmok)

-          A sok szakkifejezés, amit eddig nem használtam, mert nem érinti a foglalkozásomat. Anatómia,ortopédia…ami új volt számomra. Ezekhez le kell ülni, hogy megértsd és idő kell, hogy leülepedjen.

-          Én lassú vagyok, a tanfolyam pedig gyors. Számomra az elhangzott vagy elvégzett gyakorlat egy része elveszett, amit nem tudtam lejegyzetelni vagy papíron, könyvben nem kaptunk meg. Tudom, hogy ezeket más formában lehetőség szerint megkaptuk.

 

6.A tanfolyam során mi volt az, ami különösen tetszett Neked?

Mi az, amin változtatnál? Bármi más gondolat, vélemény, amit mindenképpen szeretnél megemlíteni. 

-          A sok gyakorlati ötlet, a gyakorlatközpontúság, a játékosság, a szemléletmód-tágítás

-           

-          „A baráti hangulat, az őszinteség, a nyíltság. A személyes történetek ( Gabi és tanítványai)

Talán a végső következtetésem az, hogy a kevesebb, több lenne..Ennyi gyakorlatot nem tudok megjegyezni. Inkább legyen kevesebb, de abban mélyüljünk el. Több gyakorlatot pedig találhatunk a könyvekben, esetleg a találkozókon. Levélben is megoszthatjuk egymással Örülnék is ennek!”

 

-          Több új társterület megismerése

-          Rugalmasság! Meg lehetett mindent beszélni és mindenkihez tudtunk alkalmazkodni.

-          A kis házi büfé is nagyon aranyos, kellemessé teszi a szüneteket.

-          Gábor órái, a játékok.

-          Egy percet sem unatkoztam, sőt nagyon élveztem! Nagyon jól megszervezettek voltak az órák, a napok. Azt kaptam, amiért jöttem, amiért ezt a tanfolyamot választottam.

-          A gyakorlati részek fantasztikusak. Sokat hasznosítok belőle.

-          A játékok, a nyílt nap!

-          Egyszerű eszközökkel óriási ötletek!

-          A segítőkész hozzáállás

 

A tanfolyamvezető megjegyzése:

  A nyílt napunkra sokan eljöttek, aminek nagyon örülünk. Az egyik kolléga véleményében megjegyezte, hogy a vendégek ugyan nagyon jól érezték magukat, egy játékos foglalkozás sorozatot láttak, de nem volt eléggé kihangsúlyozva hogyan és mennyire figyeljenek a tartáshibákra.

Köszönjük, figyelni fogunk rá jobban.

 

 

-          Tetszett a csoport gyors közösséggé való formálódása

-          A hospitálási nap

-          A nagylabdás nap

-          A tanfolyamtól azt kaptam, amit vártam, sőt még többet is a vártnál.  Itt nincs mellébeszélés, nincs mézesmadzag, minden korrektül zajlik.( szervezés, a résztvevők segítése, a tananyag leadása és még sorolhatnám. Így kell csinálni!!!

-           

-          Segített abban, hogy tényleg más szemmel nézzem a gyermekeket

 

-          A szerek sokasága, kipróbálhatósága

-          Az anatómia élvezetes oktatása, az izmok szemléltetésével, a gyakorlatok hatásával

-          Az önzetlen, segítőkész emberi és szakmai viszonyulás hozzánk

-          Gabi, Réka, Gábor órái, gyakorlatai mindig élményt, örömforrást jelentettek számomra, hiszen egységet alkotnak.

-          Tényleg nagyon fontosnak találom Gabi által említett „ fiókokat”

A tanfolyam zárásával ( vizsga) kapcsolatos észrevételeid:

- Kellő izgalom mellett kellemes hangulatban zajlott

- Minden rendben volt. Külön köszönöm Gábor és Réka részletes értékelését valamint az önértékelés lehetőségét.

- Nagyon jó hangulatú vizsga volt! Mindent kérdeztek, ami a tanfolyam ideje alatt leadásra került.

- Pozitív! Kellemes meglepetés volt!

- Az írásbeli vizsga átbeszélése során is sikerült néhány dolgot a helyére tennem. Az összefoglaló gondolatok kiemelték a lényeget.

- Kellemes hangulat! Azokat a kérdéseket kaptuk, amire számítottunk!

- Nagyon örülök, hogy sikeresen túljutottam ezen a nehéz és sokrétű vizsgán!

- Nagyon izgultam, de nagyon kedves volt mindenki. Az íráshoz, nekem még 10-15 perc kellett volna még. Réka nagyon-nagyon segítőkész volt, köszönöm!

- Nagyon izgultam, amit nem kellett volna így utólag visszatekintve…Gabi mindig felhívta a figyelmünket, hogy nézzük át a kiragasztott képeket, gyakorlatokat.

- Erre számítottam…

- Nagyon kellemes meglepetés volt, még a vizsga napján is sokat tanultam. Hiányozni fog a tanfolyam és a csapattársak

- A tanfolyamon elsajátított tananyag széles körét felölelte a vizsga. Némelyik kérdésnél a kívánt csoportosítása a tananyagnak gondot jelentett.

- Feleslegesen izgultam.

- A vizsga kellemes légkörben zajlott. A kérdések átfogó képet adtak a Pek-torna lényegéről.

- A vizsga nagyon korrekt volt, átfogó és tartalmas.

- Jól szervezett, mindenre kiterjedő volt.

- Nagyon tetszett Gábortól a vizsga utáni összegzés

- Segítőszándék a vizsgáztatók részéről

- Jó hangulatú,nyugodt légkörben lehetett vizsgázni

- A vizsga előtt nagyon izgultam, de a kérdések között nem volt újdonság. Tetszett a vizsgát megelőző „ megnyitó beszéd”. Jó hangulatú volt.

- Az írásbelinél kicsit izgultam, bár a kérdések ismerősek voltak, akkor kicsit megnyugodtam. A szóbeli gyakorlati jó hangulatú volt.

- Segítőkészség jellemezte a vizsgát

- Jól éreztem magam! Mint a tanfolyam egészében, kötetlen beszélgetésnek tűnt a vizsgáztatás.

 

Köszönjük a véleményeket!

2014.június 23.


 Pek-torna XXII-es Tanfolyami csoport összesített véleménye a tanfolyam zárásakor

 Budapest, 2013. szeptember 28-2014. febr.8-ig Vizsga 2014. február 23-án

 (14 véleményt tartalmaz)

A kérdőívet a szokásos pontozásos értékelő rendszerrel lehetett kitölteni,de természetesen itt is lehetőség volt a vélemények részletes kifejtésére.

(Pontozásos értékelő rendszer ebben az esetben: 5, 4, 3, 2, 1. A legjobb az 5 pont, a legkevesebb pedig az 1).

1.Elégedett vagy-e  a tanfolyam elméleti és gyakorlati óráinak arányával, a tananyag elrendezésével?

Büszkén mondhatjuk, hogy csak ötös érdemjegyet kaptunk JJ J néhány kiegészítéssel:

-          Munkám során használható kincseket kaptam

-          Többet kaptam, mint amit elsőre gondoltam

-          Rékával jó lett volna még óra…

-          Mindenki megismerhette kicsit a testét, hiányosságait, előnyeit

-          Minden alkalommal nagyon elfáradtam, megtapasztalhattam a mozgásban rejlő lehetőségeket

-          Rengeteg eszközt kipróbálhattunk

-          Megtapasztalhattuk, hogy az egyszerűnek tűnő feladat milyen nehézségeke rejt

2. Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltételekkel ( eszközök, segédanyagok stb)elégedett vagy-e?

Tényleg csak ötös érdemjegyet kaptunk JJ J

Kiegészítések:

- Bármilyen eszközről tanultunk az elméletben, azt azonnal kézbe is vehettük és kipróbálhattuk. Bizonyosságot nyerhettünk annak fejlesztő hatásáról.

- Ilyen mennyiségű segédanyagot ingyenesen eddig még egy továbbképzésen sem kaptam

- Öt pont volt az értékelésnél a maximum, de én 10-est adnék érte, mert túl sok segédanyagot kaptunk

- Mindent megkaptunk, ami az ismeretek bővítését segítette elő

- Számomra a kis tornaszoba szokatlan, túlzsúfolt volt. Számtalan ötletet lehetett ellesni a szerek használatáról.

- Külön kiemelem a könyvtárat ( szakkönyvek kölcsönzése) Személy szerint én Gábor anyagához több fénymásolt segédanyagot szerettem volna

 

    3.Az oktatók felkészültségét értékeld tematikai egységenként!

Már zavarban vagyok, de akik írták, tudják, hogy igazat mondok, mert a tanfolyam zárásakor közösen felolvastuk. Aki kételkedik esetleg benne J örömmel meg is mutatom

     Kizárólag csak ötös érdemjegyet kaptunk JJ J néhány kiegészítéssel:

-           Tetszett az előadók gyakorlatiassága, partnersége

-          Az előadások élvezetesek voltak, feszített tempót diktáltak, utólag beláttuk, szükség volt rá a komplexitás miatt

-          Az előadók minden alkalommal igen felkészültek voltak.

-          Fantasztikus tudás, emberi és szakmai plusz

-          Gábor „ harcos stílusa” ébresztőt fújt és bár néha karcolt, sebzett-javított, formált bennünket

4.Az oktatás módszerei mennyiben segítették elsajátítani a továbbképzés anyagát?

14 véleményből 2 db. 4-es étékelés a többi ötös

 

-          Úgy érzem, hogy néhány témát nem lehetett a gyakorlatban megnézni. Lehetséges, hogy akkor én is hiányoztam, amikor vettük.

-          A képzés második felétől vált igazán érthetővé számomra az oktatás koncepciója. Ettől kezdve már könnyebb volt az új ismereteket a már meglévő rendszerbe helyezni.

-           

Ehhez most én, mint a képzés vezetője is szeretnék valamit hozzáfűzni:

   Fontos, hogy ne füzetbe jegyzeteljenek a kollégák, hanem inkább lefűzhető lapokra, mivel       a tananyag is egymásra épülő ,bővülő, folyamatosan építkező rendszerű. Így a végén könnyebb lesz a tanulási folyamat , a rendszerezés.

-          Jó volt a sok gyakorlati rész, hogy én is megtapasztalhattam a dolgokat

-          A hitelesség minden területen fontos. Mi ezt megkaptuk. Így lett ez a mozgásfejlesztő program a mi szívügyünk is.

-          Mind a három előadónak szívügye volt az, amiről beszéltek. Őszintén szeretnék, ha egyre több óvodában, iskolában szemléletmód változás történne a mozgás területén.

Ennek érdekében, amit megtehetnek, azt meg is teszik.

 

5. Mi az, ami számodra a továbbképzés alatt a legnagyobb nehézséget jelentette?

-          Az anatómia elég távol áll tőlem, de Ramocsa tanár úr mindent megtett,hogy közelebb hozza J

-          Az izmok…

-     A tartáshibák  megértése…Gábor konzultációi nagy segítséget jelentettek ezek pontos elsajátításában és feldolgozásában. Idővel úgy érzem, sikerül tisztán látnom.

-          Még nem biztos, hogy minden letisztult…

-          Saját korlátaimon átlépve önmagam legyőzése. Jó volt megtapasztalni, hogy mit él át bizonyos helyzetekben  a gyermek.

-          Mit él át, amikor szorong, görcsös, fél,bizonytalan…csak így tudok neki segíteni.

-          A sok információ összerendezése

-          Jelenleg nincs saját csoportom, nem próbálhattam ki a a játékokat, feladatokat gyermek közösségben

-          Az utolsó két hónapban a hat „ munkanapos” hetek ( a kolléganő helyettesített az óviban)

-          Az órák közti szünetek rövidsége

 

6.A tanfolyam során mi volt az, ami különösen tetszett Neked?

   Mi az, amin változtatnál? Bármi más gondolat, vélemény, amit mindenképpen szeretnél megemlíteni.

-          A szerek sokasága, kipróbálhatósága

-          Az anatómia élvezetes oktatása, az izmok szemléltetésével, a gyakorlatok hatásával

-          Az önzetlen, segítőkész emberi és szakmai viszonyulás hozzánk

-          Gabi , Réka, Gábor órái, gyakorlatai mindig élményt, örömforrást jelentettek számomra, hiszen egységet alkotnak.

-          Tényleg nagyon fontosnak találom Gabi által említett „ fiókokat”

-          Szeretek továbbképzésekre járni, támogatom a hospitálás jellegű „ Pek-torna II-t”

-          Tetszett,hogy lehetőség van arra, hogy a régi tanfolyamosok ismételni, frissíteni is visszajöhetnek egy másik Pek-tonás képzés tanfolyami napjaira.

-      Szerettem nagyon a játékokat, amiket együtt játszhattunk. Új emberekkel ismerkedhettem meg és jó csapattá kovácsolódtunk.

-          A tanfolyam nagyon igényes, az oktatók egységet alkotnak

-          A rengeteg könnyen hozzáférhető egyszerű játékötlet tetszett a legjobban

-          Tetszett a sok szemléltető képanyag,a leírások. Sok példát, lehetőséget kaptunk a feladatokhoz, gyakorlatokhoz.

-          Sok emberséget figyelmet kaptunk a tanfolyam során

-          Valóban megtanított „ halászni”

-          Nem változtatnék semmin. Köszönöm, hogy ilyen jól felépített és kidolgozott képzésre járhattam. Többet adott számomra, mint azt a tanfolyam kiválasztásakor gondoltam. Sok mindenre rávilágított. Eddig is éreztem a mozgás fontosságát, de most még nagyobb hangsúlyt fektetek rá.

-          A rengeteg fénymásolt anyag rendkívül nagy segítség volt.

A tanfolyam zárásával ( vizsga) kapcsolatos észrevételeid:

- Nagy élmény volt, köszönöm

- A nagyfokú izgulás némiképp legátolt. Most már látom,nem kellett volna izgulnom. A vizsga kellemes légkörben zajlott. A kérdések átfogó képet adtak a Pek-torna lényegéről.

- A vizsga nagyon korrekt volt, átfogó és tartalmas.

- Jól szervezett,mindenre kiterjedő volt.

- Nagyon tetszett Gábortól a vizsga utáni összegzés

- Segítőszándék a vizsgáztatók részéről

- Jó hangulatú,nyugodt légkörben lehetett vizsgázni

- A vizsga előtt nagyon izgultam, de a kérdések között nem volt újdonság. Tetszett a vizsgát megelőző „ megnyitó beszéd”. Jó hangulatú volt.

- Az írásbelinél kicsit izgultam, bár a kérdések ismerősek voltak, akkor kicsit megnyugodtam. A szóbeli gyakorlati jó hangulatú volt.

- Segítőkészség jellemezte a vizsgát

- Jól éreztem magam!Mint a tanfolyam egészében, kötetlen beszélgetésnek tűnt a vizsgáztatás.

Köszönjük a véleményeket!

2014.március 4.





Pek-torna XXII-es Csapata

Minőségbiztosítási összegzés

Pek-torna kihelyezett XXI. tanfolyama Szeged

2013. aug. 30- 2013dec. 13-ig

                                

2013. Augusztus 30-a tanfolyamunk életében szintén egy nagyon fontos esemény volt. Hosszas előkészítő munka után a tanfolyam történelmében másodszor tudtunk kihelyezett képzés elindítani, ezúttal Szegeden. Az alapos előkészítő és szervező munkáért köszönet illeti Daróczi Erzsébetet és Vetró Tímeát.

A program A TÁMOP-3. 1. 11-12/2-2012-0101 azonosító számú projekt keretében az Európai Unió támogatásával valósult meg

Színhelye: SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR SZAKKÉPZÉSI,TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS TÁVOKTATÁSI KÖZPONT SZEGED, HATTYAS SOR 10.

Eredeti terveinktől eltérően nem kéthetente volt a tanfolyam kétnapos képzése, hanem egy igen intenzív időszakot hagytunk magunk után szeptember 22-vel, ekkor már a 120 órás képzés feléhez értünk. Egy kis pihenő után ( képzési szünet) folytatódott októberben a tanfolyam.

November 8-án egy külön kis busszal jött a szegedi csapat megnézni a budapesti óvodások bemutató óráit, amit Pektor Gabriella vezetett. Jó hangulatban telt el ez a nap is.

December 13-án búcsúztunk el a XXI. csapattól, amelynek a minőségbiztosítási összesítését szeretném a következőkben összefoglalni

Hét  kérdésre kellett a kollégáknak válaszolniuk

1.A tanfolyam elméleti és gyakorlati óráinak arányával hogyan voltak megelégedve a kollégák?

Többségében elégedettek voltak a kollégák az elmélet és a gyakorlati órák arányával, persze voltak, akiknek az anatómiai rész kicsit megterhelő volt, de belátták, hogy e nélkül nem lehet tudatos mozgásfejlesztést végezni. Többen külön is jelezték, hogy jó volt az, hogy az elméleti órán is volt gyakorlat ill. hogy az elmélet és a gyakorlat folyamatosan váltogatta egymást. Azonnal kötöttük a pl. tanult izmokat a gyakorlati kivitelezéshez. Természetesen akadt, aki még több gyakorlati órát szeretett volna, mert nagyon élvezetesnek tartotta.

Egy kolléga megemlítette, hogy neki volt olyan anyagrész, aminek az interneten kellett utána néznie.

2.Tárgyi feltételek az anyag elsajátításához:

 Mindenki egyöntetűen elégedett volt. Örültek a fénymásolatoknak, a kölcsönözhető könyveknek és annak, hogy bepillanthattak a korábbi tanfolyami csoportok résztvevőinek munkáiba is .A képzés során nagyon sok fotó készül, ami még szemléletesebbé teszi az anyagot. Ezeket többségében laminálva, csoportokba rendezve bocsájtjuk a résztvevők rendelkezésére.

Értékelték az órákhoz kapcsolódó P.P-os fényképes emlékeztetőket.

 3. Az előadók felkészültsége:

Elégedettek voltak velünk a résztvevők.

Idéznék néhány hozzászólót:

-         „ Mind a hárman lelkiismeretes, tudásuk legjavát adó szakemberek”

-         „ Látszott a folyamatos jobbító szándék”

-         „ Színvonalas órákat tartottak”

-         Tényleg sok az elmélet, de az órák minden percét élveztem”

-         „ Örülök, hogy ilyen rendkívüli, felkészült, nagy tudású embereket ismerhettem meg az oktatók személyében”

A továbbképzésen családias hangulat uralkodott. Kiemelték emberségünket és azt, hogy az egyéni problémákra is tekintettel voltunk.

4. Az oktatás módszereivel a résztvevők elégedettel voltak. Kiemelték a következőket, ami segítette az anyag jobb elsajátítását:

- az elmélet közben gyakorlatban való kipróbálás, megtapasztalás és a játékba való átültetés (ezt nagyon sokan külön kiemelték)

- a sokféle szemléltetés a gyakori ismétlés

- „ láttuk, hallottuk, mozgással kötöttük össze”

- a fényképes emlékeztetők

Egy kolléga úgy érezte, hogy volt olyan anyagrész ( tétel) amihez kevesebb információt kapott és jobban utána kellett néznie a könyvekben.

5. A továbbképzés alatt a legnagyobb nehézséget a következők jelentették:

- „Felnőttként család és munka mellett újra diáknak lenni és visszazökkenni a rendszeres tanulásba”

- „A hatalmas  anyag szortírozása, a vizsgára való felkészülés, ami később tudom, hogy hasznos lesz”

- „A tanfolyam indítás és zárása egybe esett azzal a  munkahelyi őszi-téli időszakkal, amikor szintén nagyon helyt kellett állnia az óvodapedagógusnak”

- „Az anatómiai rész, az eddigi hiányos anatómiai ismeretem, ami a munkámhoz elengedhetetlen”

- „ A folyamatos tanulás, felkészülés”

- egy hallgató jelezte, hogy a gyakorlati részben számára több, nehezen kivitelezhető gyakorlat volt.

- volt, akinek nem jelentett semmi gondot.

Különösen tetszettek a résztvevőknek a következő dolgok:

-         a jó hangulat, a beszélgetések a szünetekben, az órák előtt és nap végén

-         a közös email cím

-         a saját kezűleg készített játékok

-         a sok egyszerű eszköz és azok változatos felhasználása

-         a „ zokni torna”

-         - a labdás feladatok

-         a sok ötlet az eszközhiány kiküszöbölésére

-         a hospitálási nap

-         - a tanfolyam megmozgatta a képzeletet

-         az emberi bánásmód

-         a fénymásolatok jegyzetek hatalmas mennyisége

A vizsga:

-         Nem ért váratlanul senkit sem egyetlen kérdés és feladat sem. A csoport többsége az írásbeli vizsgára szánt idő lejárta előtt beadta a szépen kidolgozott munkáját. Számunkra ez meglepő volt, az eddigi csoportok mindig kevesellték az erre szánt 80 percet.

-         Többen kiemelték a vizsgán is uralkodó családias, jó hangulatot.

-       Egy kolléga jelezte, hogy túlzásnak tartja ezt a komoly vizsgáztatást, elegendőek lennének szerinte a beadandó és otthon elkészíthető feladtok.

-         A vizsgáztatási stílus is bátorító,feszültségoldó volt.

-         Pozitív volt számomra, sikerélménnyel járt

-         Kellemes csalódás volt

Egy kolléga megjegyezte, hogy ez a tanfolyam többre hivatott, mint egy 120 órás képzés, ami „ csak” tanúsítvánnyal zárul. A tanúsítványhoz kicsit túlzónak tartja a komoly vizsgát, szavaival élve „ nincs arányban”…

Köszönjük észrevételeiket


2012. Október 6-a egy izgalmas nap volt az életemben.2003 óta vezetem a Pek-torna képzést, rakom el tanfolyamonként az összes dokumentációt hosszú évek óta és várom azt, hogy mikor kerül ránk a sors, amikor ellenőrzést kapunk. Minden akkreditált tanfolyamot ellenőriznek. Attól a szótól, hogy ellenőrzés, a legtöbb ember gyomra görcsbe rándul még akkor is, ha teljesen biztos abban, hogy becsülettel és legjobb tudása szerint teszi a dolgát. Ráadásul, ha ennek az ellenőrzésnek ilyen komoly és hivatalos neve van, hogy " Hatósági Ellenőrzés" talán még inkább. Ildikó és Gábor kollégámmal együtt vártuk ezt a napot. Minden ugyanúgy folyt, ahogyan szokott egy rendes szombati napon. A hallgatók szép rendben gyülekeztek  és az egyik ellenőr is megérkezett ( nevüket és igazolványszámukat személyiségjoguk védelmében kitakartam a mellékelt jegyzőkönyv részletből) és azonnal hozzá is látott az étkezőasztalnyi dokumentum átnézéséhez.

Nem is hinné el senki, hogy egy-egy tanfolyammal mennyi írásos anyag gyűlik össze.
Hamarosan a másik ellenőr is megérkezett. Gábor a résztvevőkkel megkezdte az óráját. Több foglalkozást is megnéztek a hölgyek és mondhatom, legnagyobb örömömre nagyon élvezték. Gábor a tőle már évek óta megszokott  magas színvonalat nyújtotta.
A szünetekben a tanfolyamon résztvevő pedagógusokkal beszélgetett a két kirendelt szakmai ellenőr.
Délutánra már megszoktuk a jelenlétüket és bevallom őszintén, hogy minden izgalmam lassan feloldódott.  Már  nem a  "hatóságot " láttam az ellenőrökben, hanem két tapasztalt, igen felkészült,alapos, szakmailag magas színvonalon képzett jóindulatú kollégát, akik velünk együtt élvezték a gyakorlati órákat.

Engedtessék meg, hogy az itt készült jegyzőkönyvből a tartalmi részre vonatkozó summázattal megismertessem a honlapra látogatót. Mi nagyon büszkék vagyunk rá.

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv 2

jegyzőkönyv


Minőségbiztosítási összegzés Pek-torna XVIII. tanfolyam

1.A tanfolyam elméleti és gyakorlati óráinak aránya:

Elégedettek voltak a kollégák. Többen külön is jelezték, hogy jó volt az, hogy az elméleti órán is volt gyakorlat. Azonnal kötöttük a pl. tanult izmokat a gyakorlati kivitelezéshez. Igaz, nem írták le, de szóban többször elhangzott, hogy Gábor előadása attól is igen szemléletes volt, hogy gyakorlati példákat hoz fel az általa „konyhatechnológiai” eljárásnak nevezett mindennapi gyakorlatból. (pl. a különböző húsok feldolgozása és az emberi izmok kapcsolata).

Természetesen akadt, aki még több gyakorlati órát szeretett volna.

2.Tárgyi feltételek az anyag elsajátításához:

 Mindenki egyöntetűen elégedett volt. Örültek a fénymásolatoknak, a kölcsönözhető könyveknek és annak, hogy bepillanthattak a korábbi tanfolyami csoportok résztvevőinek munkáiba is ( hospitálási napló, fejlesztési tervek, területi szakmai gyakorlat stb.). Értékelték az órákhoz kapcsolódó P.P-os fényképes emlékeztetőket, bár volt akit zavart, hogy bizonyos képeken nem az éppen aktuális tanfolyami csoport tagok voltak csak rajta. Volt aki azon sajnálkozott, hogy neki nincs ilyen jól felszerelt terme.

3. Az előadók felkészültsége:

Elégedettek voltak velünk a résztvevők. Külön kiemelték Ramocsa Gábor humorát, igen sajátságos és szemléletes előadásmódját.

A továbbképzésen jó, családias hangulat uralkodott. Kiemelték emberségünket és azt, hogy az egyéni problémákra is tekintettel voltunk.

4. Az oktatás módszereivel a résztvevők elégedettel voltak. Kiemelték a következőket, ami segítette az anyag jobb elsajátítását:

- a fényképes emlékeztetők

- az elmélet közben gyakorlat

- a sokféle szemléltetés

- „ láttuk, hallottuk, mozgással kötöttük össze”

5. A továbbképzés alatt a legnagyobb nehézséget a következők jelentették:

- a sűrű időpontok

- a családtól való elszakadás

- az anatómiai rész

- „ a saját magam kishitűsége” ( az egyik kolléga írta magáról)

- „ a kollégáim és a főnököm hozzáállása ( írta az egyik kolléga)

- volt, akinek nem jelentett semmi gondot.

Különösen tetszettek a résztvevőknek a következő dolgok:

-         a saját kezűleg készített játékok

-         a „ zokni torna”

-         - a labdás feladatok

-         a sok ötlet az eszközhiány kiküszöbölésére

-         - a tanfolyam megmozgatta a képzeletet

-         a zene különösen tetszett

-         az emberi bánásmód

-         a fénymásolatok jegyzetek hatalmas mennyisége

A vizsga:

-         Nem ért váratlanul senkit sem egyetlen kérdés és feladat sem. Az írásbeli vizsgára kicsit több időt szerettek volna kapni.

-         Ildikó vizsgája igen jó hangulatú volt

-         A vizsgákon is lehetett tanulni.


 A XIX. Pek-torna tanfolyamának elégedettségi visszajelzéseinek összesítése
(A képzés ideje:2012. szeptember 29- 2013. jan. 26-ig )

  

A tanfolyamra 17 fő jelentkezett. Az egyik kolléganő tanulmányait később folytatja, mert kisbabája született J

A kérdőívet 16 fő pontozásos értékelő rendszerrel töltötte ki, de természetesen itt is lehetőség volt a vélemények részletes kifejtésére.

(Pontozásos értékelő rendszer ebben az esetben: 5, 4, 3, 2, 1. A legjobb az 5 pont, a legkevesebb pedig az 1).

1.Elégedett vagy-e  a tanfolyam elméleti és gyakorlati óráinak arányával, a tananyag elrendezésével? 

16 válaszadóból: 15-en 5 ponttal értékelték, 1 fő 4-re ( ő Ildikó csodálatos gyakorlati óráiból többet szeretett volna )

-A tananyag nagyon tömény, egyetemi szintű

- Még több gyakorlati óra J, mert sokat lehet belőle tanulni

- Teljesen összeállt az elméleti és a gyakorlati órák aránya

 

2.Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltételekkel ( eszközök, segédanyagok stb.)elégedett vagy-e?

- „Sok segítséget kaptunk”

- „Túl sok segítséget kaptunk J

- „Segédanyagok nagy mennyiségben álltak rendelkezésünkre”

- „Kevesebb papír alapú segédanyag is bőven elég lett volna. Volt, amit több variációban is megkaptunk”

- „Nagyon hasznos volt, hogy könyveket lehetett kölcsönözni”

- „Fantasztikusan sok mozgásfejlesztő eszközzel ismerkedhettünk meg, ami motiváló erővel bír a további sikeres munkánk kivitelezéséhez”

- „Igazi tárház állt a rendelkezésünkre minden téren”

- „Egyszerű, olcsó eszközök”

3.Az oktatók felkészültségének értékelése:

16 választ adóból :

I.                  tematikai egység előadója 16 / 16 fő 5-ös pontot adott

II.               tematikai egység előadója: 16 / 16 fő 5-ös pontot adott

III.             tematikai egység előadója   16/ 15 fő 5-ös és egy fő  4-es értékelést adott

- „Magas színvonalú, nagy tudású előadók”

- „ Hatalmas lexikális és gyakorlati tudás”

-- „Értékes, érdekes, használható, színvonalas tudást adtak át”

- „ Érzelmi raktáraink feltöltődtek”

-  „ Mind a három előadót megszerettem”

A tanfolyamvezető megjegyzése:

A Pek-tornát hosszú évek, évtizedek tapasztalatai alapján fejlesztettük ki és a csoportok összetételéhez alkalmazkodva folyamatosan apróbb változtatásokat hajtunk rajta végre. A képzésben oktató előadók emberileg és szakmailag is egységes álláspontot képviselnek és hisznek a mozgás testet, jellemet és szellemet formáló hatásában. A tanfolyam a maga 120 órájával egy igen embert próbáló képzés  és a csoportok összetételéhez alkalmazkodva folyamatosan apróbb változtatásokat hajtunk rajta végre. Szeretnénk minden tanfolyami résztvevő gondjára megoldási javaslatot adni, így néha bizony úgy érezzük, hogy még ez a 120 óra is kevés.

A hatalmas anyagmennyiséget csak nagyon fegyelmezett óravezetéssel lehetett átadni.

4.Az oktatás módszerei mennyiben segítették elsajátítani a továbbképzés anyagát? 

16    választ adóból: 15 fő 5-re értékelte, egy fő 4-re az oktatás módszereit

 

-„Köszönet a türelemért és a segítségért”

-         -„Rengeteg fénymásolat, video anyagok, oktató filmek segítették az anyag  elsajátítását”

-         -„Az anatómiai anyaghoz még több gyakorlati órát szerettem volna, mert nekem ez volt a legnehezebb”

-         „A gyermekbemutató órák nagyon tanulságosak voltak”

 

5.Mi az, ami számodra a továbbképzés alatt a legnagyobb nehézséget jelentette?

Nos itt a már megszokott válaszokat kaptuk J

-korai kelés, a családtól való elszakadás, az utazás viszontagságai,a munka melletti tanulás…

de mindenütt ott volt az is, hogy „ ezt előre tudtuk, erre számítottunk, ezt vállaltuk”.

6..A tanfolyam során mi volt az, ami különösen tetszett Neked?

- „A sok gyakorlati óra”

- „ A rengeteg gyakorlati óra, ami számomra feledtette az anatómia órák nehézségeit”

-„ Vidám, együtt töltött percek, amit közösen megéltünk”

- „ A sok játékötlet”

- „ Tetszett a kisgyermekek nyelvén történő beszéd”

- „ A tanfolyam elején a ráhangolódás nagyon jó volt, de csapatépítő játékokkal kiegészíteném, hogy hamarább váljunk közösséggé”

- „ Az oktatók szakmai felkészültsége”

 

Milyen volt a zárás?

A tanfolyam vizsgával zárult, amit mi már az elejétől „ PEZSGŐZÉSNEK” hívtunk J

-         „ Teljesen korrekt. Az volt, amire számítottunk. Nem ért meglepetésként”

-         „ Az írásbeli kérdések lényegre törően átfogták a teljes anyagot”

-         „ Kellemes meglepetés volt Ildikóval a csoportos gyakorlati vizsga”

-         „ Az óriási feszültséget az előadók emberi hozzáállása jól oldotta”

-         „Jó volt, hogy több vizsgázási módból lehetett választani”

Ketten írták, hogy nekik az írásbeli munkára több időre lett volna szükségük.(másfél órát kaptak rá a résztvevők).

 

Köszönjük.


           Pek-torna XX. Tanfolyamának minőségbiztosítási összesítése
A tanfolyam időpontja: 2013. március 23-június 16-ig. A vizsga 2013. június 29-én volt.

 

A kérdőívet 14 fő fő pontozásos értékelő rendszerrel töltötte ki, de természetesen itt is lehetőség volt a vélemények részletes kifejtésére.

 (Pontozásos értékelő rendszer 5, 4, 3, 2, 1. A legjobb az 5 pont, a legkevesebb pedig az 1).

1.Elégedett vagy-e  a tanfolyam elméleti és gyakorlati óráinak arányával, a tananyag elrendezésével?

IMG_0024.jpg

 

14 véleményből 14 kolléga öt pontot adott erre a kérdésre. Köszönjük.

2. Az anyag elsajátításához szükséges tárgyi feltételek:

- Teljes mértékben elégedett vagyok

- Többet kaptunk, mint amit eredetileg vártunk

- Annyira jó volt a a P. P. prezentációkat nyomtatott formában is megkaptuk

- Rengeteg fénymásolt anyagot kaptunk

- Minden segítséget megkaptunk, ahhoz hogy felkészülhessünk a vizsgára és ahhoz, hogy az anyagot valóban hasznosíthatni is tudjuk.( CD-k, DVD-k)

- Nem voltam még egy ilyen tanfolyamom, ahol ennyi segédanyagot kapnak a résztvevők

- Sok új, számomra ismeretlen eszközzel tudtam megismerkedni. Használatukhoz hasznos tanácsokat kaptam.

- Nagyon sok tornaeszközt csak itt ismerhettem meg, nagy segítség, hogy ezeket már tudom használni is.

- Elvárásaimat magasan felülmúlta a sok fáradozás, amit értünk tettek az előadók, nyomtatványok, képes emlékeztetők, kölcsönözhető könyvek stb.

3. Vélemények az előadókról:                                                                                

IMG_0271.jpg Gábor képe.jpg
http://www.pek-torna.fw.hu/kepek/Peki.jpg

Mind a hárman mindenkitől ötös érdemjegyet kaptunk, némi kiegészítéssel, amit köszönünk szépen.( A megjegyzést a tanfolyam vezetője írta).

-          „Öröm volt tőletek tanulni”

-          Min a hárman nagyon nagy tudású emberek, akik jól átadták nekünk az anyagot az előadásaikon. Mindenki számára érthető volt, sokszor vicces és humoros.

-          Jóindulat, segítőkészség, részletes magyarázat

-          Ildikótól annyi mindent tanultam, és sokszor örültem, hogy mennyi minden ismerős volt innen-onnan

Gábor rendszereződött bennem, Gabinál a labda: kaland, öröm , élmény volt

-          Izgalmas, élmény dús órák

-          Tanítani tudó és akaró szakemberektől öröm volt tanulni

-          Felkészült, emberséges előadók. Megtiszteltetés volt tőlük tanulni.

4. Az oktatás módszereivel kapcsolatos vélemények:

Szin jeles bizonyítványt kaptunk!!!

- A gyakorlati órák és a sok ismétlés sokat segített, de az elméletet folyamatos számonkérés nélkül nagyon nehéz volt a végén egyben tanulni.

- Teljes mértékben elégedett vagyok

- Tisztán látást, a hiányosságok pótlását segítették és úgy érzem, hogy nagy mértékben elsajátítottam az oktatás anyagát

5. Nehézségek a tanfolyam során:

- Nekem az anatómia

- A lexikális ismeretek elsajátítása

- A hétvégi tanulás, de ezt tudtuk előre és megérte!

- A rajzírás, de nem vészes

- A kapott anyag rendszerezése

- Nem volt különösebb gondom, esetleg a vizsga előtti két hét…

- A számítógép használata, de a gyermekeim segítettek benne

A tanfolyamvezető megjegyzése: a kollégákkal egy közös email postafiókat hoztunk létre. Ez megkönnyíti a kapcsolattartást és egymásnak is jobban tudunk segíteni.

-          Annak ellenére, hogy fénymásolva megkapjuk a tananyagot, mégis nehéz volt pl. magát a játékot egyszerre játszani is és a kiegészítő megjegyzéseket hozzáírni.

-          Ildikó tételeihez a tanulásnál összeszedni az anyagokat

. A pénteki hospitálási napon az óráim átszervezése, a helyettesítés megoldása ( H. H. vállalkozóként egymaga dolgozik, így megértjük, hogy ez nehézséget jelentett, de ennek ellenére jelen volt. A megjegyzést a tanfolyam vezetője írta).

-          A dupla hétvége ( szombat –vasárnap) van , akinek megterhelő.

6. Mi tetszett különösen a képzés alatt?

                  javaslatok,  más kiegészítések

- A gyakorlatközpontúság

- A jól felépített tematika

- A sok játék, amit tanultunk és ki is próbálhattuk azt, amit a gyermekektől is elvárunk…

- Remek volt a csapat, kedvesek, segítőkészek voltak a kollégák és sokat lehetett egymástól is tanulni

- Minden egyes szombati nap öröm volt számomra

- Kiemelkedő volt, hogy az elmélet és a gyakorlat szorosan kapcsolódott egymáshoz

- Szélesebb látókört tárt fel számomra a tanfolyam, távlatokat nyitott

- Az elméleti részt jobban szétbontanám, hogy könnyebb legyen a rögzítés

- A hospitálási napló beadását én azonnal a hospitálás után kérném ( így kevésbe felejtjük el).

- A gyakorlati órákat nagyon szerettem, sokat mókáztunk. A tanfolyam alatt újra gyermeknek érezhettem magam. Mindenki boldognak látszott.

- A könyvkölcsönzés nagyon jó ötlet volt. Minden képzési nap végén volt valami meglepetés…

- Az előadók nagyon közvetlenek voltak

- Gyakorlatias, sokoldalú megközelítése egy-egy dolognak

- Pozitív légkör

- Nem lehetett olyat kérdezni az előadóktól, amit ne tudnának…

No és milyen volt a „retteget”vizsga?

-          Emberséges, barátságos, jó hangulatú,megkaptunk hozzá minden információt

-          Izgalmakkal teli mosolygós nap

-          Csak olyan kérdések, feladatok voltak, amiket átbeszéltünk

-          Az írásbeli vizsga hosszú és fárasztó volt. Lényegre törő, de nagyon részletes. Elfáradtam.

-          Oldott hangulatban kezdtem neki az írásbeli vizsgának

-          A vizsga korrekt, hangulatos volt

-          Ezt a napot is a kellemes hangvétel és a segítőkészség jellemezte

-          Nagyon pozitív volt a vizsga hangulata: Ildikó részéről a rengeteg pozitív megerősítés, Gabi lelkiismeretes munkája előtt le a kalappal, Gábor ösztönző személyiségét sokáig magammal viszem.

-          … az előadók a vizsgán a saját munkáinkban történő gyakorlati alkalmazásra is hangsúlyt helyeztek

-          Nemcsak a szellememnek, de a lelkemnek is jót tett a Pek-torna. Köszönöm az előadóknak és nektek is csajok:)

 

Mi pedig köszönjük szépen a szép tanári bizonyítványt!