120 órás akkreditált, mozgásfejlesztő pedagógus
továbbképzési program


Kezdő oldal
E l ő a d ó i n k
R é s z l e t e k
M o s t
T a r t a l o m
Tanfolyamok
Szakmai napok
M o z g á s b a n
E s z k ö z ö k
K ö n y v e k
Ellesett pillanatok
B a r a n g o l á s
Ü z e n e t e k
Események
Minőségbiztosítás
Adatvédelem

2021-ban is szeretettel várunk!

E l é r h e t ő s é g:
pektorgabi@gmail.com

 

Köszönjük Krasznár Gábornak és munkatársainak, hogy évek óta értékes könyveikkel hozzájárulnak  szakmai programjaink és a nyílt napjaink sikerének.

 
 


Krasznár és Fiai logopédiai, pedagógiai, fejlesztő- és gyógypedagógiai 
szakkönyvesbolt
Fejlesztés nagyszerűen
1993 óta Önökért

Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 12.ép. 1.em.
(36) 20 286 2212
krasznaresfiai@t-online.hu
www.krasznaresfiai.hu

 

2017 óta nagy örömmel használjuk az Olifu cég egyensúlyozó félgömbjeit, amit úgy a gyermekek, mint a felnőttek nagy élvezettel vesznek birtokukba.

   Babfoteljeik valóban a  „kényelem szigetét” biztosították számunkra is az egyik szakmai napunkon.
www.babfotel.hu 1064. Rózsa utca 98. 0630/ 913 -6072
 
   
       
  Programunkban a Thera-Band cég rehabilitációs és sport eszközeit is felhasználjuk  
   
     
 
www.thera-team.hu
 
 

A kollégák ötleteket kapnak arra vonatkozólag is, hogy miként lehet munkájukhoz olcsó, könnyen beszerezhető eszközöket is (szalagok, lufik, vattapamacsok, szappanbuborék-fújó stb.) felhasználni.

 
     
  A továbbképzés kiemelt módon épít a hallgatók önállóságára, kreativitására. Nagy hangsúlyt helyez a játékokra, a fejlesztő játékokra, ezek tudatos megtervezésére, balesetmentes levezetésére, az eltérő képességű, lemaradó és a lassabban fejlődő gyermekek fejlesztésére, a vegyes korcsoporttal való foglalkozások lebonyolítására. Útmutatót adunk a hallgatóknak, s arra biztatjuk őket, hogy megszerzett tudásukat nehezített környezeti és személyi feltételek mellett is valósítsák meg.

 
 
Régi, hagyományos és jól bevált eszközökkel is dolgozunk.
   
Házi könyvtárunkból kölcsönözni is lehet a könyveket
 
     
   
Számítunk a kollégák aktív közreműködésére
 
     
   
Romhányi Réka előadónkkal eltöltött órák is rádöbbentenek arra, hogy a saját testünkkel való mozgás is milyen élvezetes és bizony néha nehéz is …
 
     
   
A képzés ideje  alatt bepillantást, ízelítőt kaphatnak a kollégák  Magyar Gábor Mozgáskotta módszerébe.
www.mozgaskotta.hu 
 
     
   
Nagyon sokat labdázunk mindenféle anyagú, nagyságú és alakú labdákkal.