120 órás akkreditált, mozgásfejlesztő pedagógus
továbbképzési program


Kezdő oldal
E l ő a d ó i n k
R é s z l e t e k
M o s t
T a r t a l o m
Tanfolyamok
Szakmai napok
M o z g á s b a n
E s z k ö z ö k
K ö n y v e k
Ellesett pillanatok
B a r a n g o l á s
Ü z e n e t e k
Események
Minőségbiztosítás
Adatvédelem

2021-ban is szeretettel várunk!

E l é r h e t ő s é g:
pektorgabi@gmail.com

 

Kapcsolódó könyvek és kazetták

Tisztelt Olvasók!

Szeretném megköszönni a megelőlegezett bizalmat egy pályakezdő testnevelő és gyógytestnevelő tanár munkája iránt.

Szent-Andrássy Réka diplomáját a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán  2013. februárjában vette át . Abban a szerencsében volt részem, hogy Réka életútját végig kísérhettem  egészen a fogantatásától fogva…

A mozgás, a játék, a sport mindig is lételeme volt. Azon gyermekek közé tartozott, akiket olyan pedagógusok neveltek már kiskorától fogva egészen az egyetemig, akiknek szintén szívügyük volt a mozgás. Tapasztalataikat, tudásukat nagyon jó pedagógiai érzékkel, magas szakmai tudással adták át neki és sok pályatársának is.

A ” nagylabdák” mindig is közel álltak Réka szívéhez, kisgyermekként hamar megismerkedett velük. Volt lehetősége és alkalma megtapasztalni azok sokrétű felhasználását.

Közeledvén egyetemi tanulmányai befejezéséhez, nem volt számára kétséges, hogy szakdolgozatát milyen témakörből meríti is kinél írja.

Szeretnénk ezúton is kifejezésre juttatni azt, hogy Ramocsa Gábor tanár úr , mint Réka egyetemi és szakdolgozatának konzulens tanára ötleteivel, tanácsaival nagyon sok segítséget adott ahhoz, hogy ez a munka méltó legyen arra, hogy további segítséget nyújtson a nagylabdák szerelmeseinek.

 Szeretettel ajánlom ezt a módszertani füzetet a gyakorló pedagógusoknak.

                                                                                 Pektor Gabriella

Kapható a Krasznár és Fiai könyvesboltban     www.krasznaresfiai.hu/
Könyv borító


Örömmel tudatom, hogy megjelent a könyv a Mozaik kiadó gondozásában.

Kapható a könyvesboltokban és megrendelhető a MOZAIK kiadó honlapjára kattintva regisztráció után:

www.mozaik.info.hu


Kedves Olvasó!

Számomra minden könyv megjelenése olyan, mintha egy gyermek szülnék, akit hónapokon keresztül dédelgettem a pocakomban. Hamarosan a kezemben tarthatom  legkisebb gyermekemet, "akit" szeretettel ajánlok nem kizárólag csak a pedagógusoknak.

A könyv megírásakor ismét arra törekedtem, hogy a fejlesztésnek ne legyen akadálya sem a pénz és időhiány, sem a térszűke.

A mozgásos játékokat, feladatokat természetesen egészen kicsi kortól kell végezni, de ebben a könyvben mi most elsősorban az iskolát előkészítő óvodai fejlesztésre és főként az általános iskola bevezető szakaszára koncentráltunk.

A könyvben szereplő feladatokat nagyon jól lehet használni a tanórákon, a szünetekben, a napközis foglalkozásokon és az otthon melegében is.

"Minden szülő arra vágyik, hogy gyermekéből boldog, sikeres felnőtt váljék. Van ennek valami titka? A mozgás, a játék a kisgyermek lételeme, a szinte szüntelen tevékenység kihat fejlődésük minden területére, a mozgáson keresztül fedezik fel és ismerik meg a világot. Ezt a felfedező tevékenységet fontos, hogy minden életkori szakaszban biztosítsuk a gyermeknek akár az otthon melegében, akár a bölcsőde és az óvoda közegében, s annak sincsen akadálya, hogy az örömteli gyermekévek az iskoláskorban is folytatódjanak. A könyv az élményteli, játékos mozgáshoz, a mozgással való fejlesztéshez kíván segítséget nyújtani az óvodapedagógusok, tanítók mellett a szülőknek is."

Három új labdás kazettával bővült a kínálatunk. Játékok nagylabdával /50perces/ videó kazetta, melyen csoportos termi nagylabdás játékokkal ismerkedhet meg minden érdeklődő.

Megvásárolható több könyvesboltban:

Krasznár és Fiai logopédiai, pedagógiai, fejlesztő- és gyógypedagógiai
szakkönyvesbolt
Fejlesztés nagyszerűen
1993 óta Önökért

Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 12.ép. 1.em.
(36) 20 286 2212
krasznaresfiai@t-online.hu
www.krasznaresfiai.hu
Keressen bennünket a Facebookon is:
www.facebook.com/Krasznarkonyv.Fejlesztesnagyszeruen

A Flaccus kiadó könyvesboltjában: Budapest, 1088. Vas u.10.
Tel:06-1-338-4197 fax:338- 4198
www.flaccus.hu
e-mail:
flaccus@flaccus.hu

Thera-teamKft-nél: Budapest, 1255. Pf.83.
Tel/fax:06-1-316-6814

e-mail
: info@thera-team.hu

Információ: pek-torna@freemail.hu


A labdával az egészségért I és II-es kazettát felnőtteknek szánjuk

Az I-es kazettán egy könnyebb labdás gyakorlatsort állítottunk össze, egy külön eszköz nélküli az ízületeket kíméletesen átmozgató önállóan is végezhető bemelegítéssel.

A II-es kazetta pedig egy intenzív 60perces kondicionáló tornára invitál minden lelkes edzőtársat.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete " Gyermek-Játék" címmel pályázatot hírdetett meg több kategóriában... A pályázat eredményhírdetése 2006.december elsején volt Gödöllőn. A kis film a nyertes pályázók között volt.