120 órás akkreditált, mozgásfejlesztő pedagógus
továbbképzési program


Kezdő oldal
E l ő a d ó i n k
R é s z l e t e k
M o s t
T a r t a l o m
Tanfolyamok
Szakmai napok
M o z g á s b a n
E s z k ö z ö k
K ö n y v e k
Ellesett pillanatok
B a r a n g o l á s
Ü z e n e t e k
Események
Minőségbiztosítás
Adatvédelem

2021-ban is szeretettel várunk!

E l é r h e t ő s é g:
pektorgabi@gmail.com

 


Óraszám: 120 óra ( 120 kredit pont)

A továbbképzés helyszíne: Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája,
Budapest VI. ker. Bajza utca 46. tel.: 06-1-331-73-73

A továbbképzésen elsajátított ismeretek és készségek ellenőrzésének módja:
A tanfolyam elméleti óráin feltétlen számítunk a hallgatók jelenlétére, a gyakorlati órákon pedig az aktív részvételükre. Az itt elsajátított ismeretek birtokában nem lesz nehéz számot adni a gyakorlati alkalmazásról a csoporttársak között. Ez előre kiadott szempontok alapján írásbeli vagy szóbeli ( választható) vizsgával és házi dolgozat beadásával (fejlesztő program) és ennek megbeszélésével zárjuk a tanfolyamot.

Részvételi díj: 165.000 Ft/ fő

A tanfolyami díj 2021.  szeptemberétől változni fog, előreláthatólag 20.000 Ft-al ( 185.000 Ft)

Részletfizetés egyéni megállapodás szerint lehetséges

Csoportjainkat a tanfolyam gyakorlati jellegére való tekintettel kis létszámmal indítjuk minimum 10,
maximum 15 fővel

Tájékoztatásul közölnénk, hogy képzésünk  az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatóság Főosztály Köznevelési és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztályához benyújtott pedagógus-továbbképzési jegyzékre való felvétele megtörtént. 

A képzési jegyzékben megtekinthető sok hasznos információ még a tanfolyamról:
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/  Jegyzék menüpont


Képzési napok:

Az évek során több képzési formában dolgoztunk Tapasztalatunk alapján, azonban igazából csak egy vált be: ez a hétvégi képzési forma.( szombat vagy vasárnap)


Jelentkezés és információ:
E-mail:
pektorgabi@gmail.com

Pektor Gabriella 06-20-464-29-14 ( Kérném szépen, hogy reggel 8-ig vagy este 7 és 9 között legyenek kedvesek keresni).

Kedves Jelentkező!

 A jelentkezési lap kitöltéséhez személyes adatok megadása szükséges annak érdekében, hogy jelentkezését azonosítani tudjuk. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadása önkéntes alapon történik, a megadott személyes adatokat önkéntes hozzájárulás alapján kezeljük. Az önkéntes hozzájárulás a jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével megadottnak tekintendő.

 Az adatkezelésre kizárólag a képzésre történő jelentkezéssel összefüggésben kerül sor, azok harmadik személlyel való közlésre, továbbításra nem kerülnek. A megadott személyes adatokat kizárólag addig kezeljük, amíg az Ön részére szolgáltatást nyújtunk, ezt követően azokat töröljük.

 Az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásrendünket, adatkezelési elveinket, az adatkezelés kapcsán Önt megillető jogokat – így különösen az adatkezeléssel szembeni tiltakozásra irányadó rendelkezéseket – és a jogérvényesítés módját honlapunkon elérhető Adatvédelmi Szabályzatunk részletesen tartalmazza.

 Pektor Gabriella

Jelentkezési lap letöltése