120 órás akkreditált, mozgásfejlesztő pedagógus
továbbképzési program


Kezdő oldal
E l ő a d ó i n k
R é s z l e t e k
M o s t
T a r t a l o m
Tanfolyamok
Szakmai napok
M o z g á s b a n
E s z k ö z ö k
K ö n y v e k
Ellesett pillanatok
B a r a n g o l á s
Ü z e n e t e k
Események
Minőségbiztosítás
Adatvédelem

2021-ban is szeretettel várunk!

E l é r h e t ő s é g:
pektorgabi@gmail.com

 

Pektor Gabriella
 tanító-gyógytestnevelő, sportrekreáció edző, rehabilitációs programvezető
( Pek-torna képzésvezető)

 

Romhányi Réka tárgyait 2021-től Pektor Gabriella képzésvezető veszi át.

.

 

Ramocsa Gábor
 testnevelő-gyógytestnevelő tanár, mestertanár, közoktatás szakértő

Romhányi Réka
Gyógytestnevelő - testnevelő tanár, Alapozó terapeuta, Fejlesztőpedagógus, mozgásfejlesztő szakember. Alapozó – és homloklebeny terapeuta

Köszönjük Romhányi Réka áldozatos munkáját, amit Nagyné dr. Kovács Ildikó utódjaként 2013 óta folytatott és hét éven keresztül öregbítette a Pek-torna hírnevét

„ Adj az éhezőnek egy halat és egy napra jól lakott, tanítsd meg halászni,  és egész életében ehet”
( kínai bölcsesség)

Kaleidoszkóp effektus –
"Ha csak egy pici részletet is elmozdítasz, a teljeskép megváltozik. Ez pedig óriási megkönnyebbülést hozhat magával, egycsodálatos feloldó folyamat első lépése lehet, amelynek keretében a beszorult,betokosodott lelki tartalmak utat találhatnak kifelé."

Prof. Bagdy Emőke

 „Az emberi agy, főleg a gyermeké, lágy viasz, amely befogad minden hatást,amelyet gyakorolnak rá: a nevelés készen ad neki csaknem minden véleményt,olyan korban, amikor még képtelen önmaga ítéletet alkotni.”
Jean Meslier


„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön osztályrészül jutott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja elő.”    Brunszvik Teréz